Koranens överlägsenheten

Imam Hassan(A) har sagt: ”Sannerligen besitter Koranen lyktornas ljus och hjärtats botemedel, och därför bör människan rena sitt hjärta med den och binda denna egenskap till sitt hjärta, för tänkande ger liv åt ett hjärta utrustat med insikt, precis som någon vandrar genom mörkrets skuggor genom användandet av ett ljus.”[1]

Bönen
Imam Hassan(A) har sagt: ”När Allah(SWT), öppnar porten för någon till dennes begäran så stänger Han(SWT) inte porten till ett besvarande. När Han(SWT) öppnar porten till handling så stänger Han(SWT) inte porten till godkännande. När Han(SWT) öppnar porten för någon till tacksägelse så stänger Han(SWT) inte porten för en ökning.”[2]

 

 

Källor:

[1] Kashf al-Ghumma, sida. 171.
[2] A’yan al-Shia, vol. 4, sida. 88.