Paradisets frukter

En kristen frågade vår femte Imam, Imam Baqir(A), hur det kunde vara sant det som Imamen en gång hade sagt angående paradisets frukter, att de inte skulle minska när man åt dem.

Imam Baqir(A) sade att det var sant och att han skulle ge ett exempel på sådant som inte minskar trots att det används, i denna värld. Imam Baqir(A) fortsatte och sa att när ljuset från ett stearinljus används för att tända andra stearinljus, uppemot tusentals andra stearinljus, minskar inte ljuset på det första stearinljuset.

Sensmoral: Bara för att man inte förstår något inom islam betyder det inte att det är fel. Allah(SWT) gav oss Islam och vår kunskap kan inte jämföras med Hans.