Ledarskap

Imam Baqir(A), blev bland alla sina bröder efterträdaren till sin far, Imam Sajjad(A), fadern hade i sitt testamente utnämnt honom som efterträdare för ledarskapet över muslimerna. Han överglänste dem alla genom sina framstående kunskaper, ilm, sitt avhållsamma levnadssätt samt sitt ledarskap. Han var mest berömd och kunnigast bland sina bröder, och den som var bäst ansedd bland både icke-shia (amma) och Shia (khassa).

Ingen bland sönerna till Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), visade samma begåvning i kunskap inom religion, i haditherna (traditionerna/återberättelserna), kunskap om Koranen och Profeten Mohammads(S) liv (sira) samt litterära färdigheter, som Imam Baqir(A) visade.

De kompanjoner som överlevde Profeten(S), de ledande medlemmarna i nästa generation (tabieun) och de muslimska juristerna rapporterade de principiella egenskaperna i religionen å hans vägnar.

Al-Qurazi har sagt följande om Imamen: Åh du som banar väg genom kunskap gör det tillgängligt för fromma människor och de bästa bland dem som försöker att svara den högst uppsattes (Gud) kallan.

Malik b. Ayan al-Juhni sade i lovord om Imamen(A): När folk söker efter Koranens kunskap, förlitar sig på honom Quraishierna. Om någon efterfrågar sonen till Profetens (S) dotter, kommer ni att få (genom honom) vida grenar (av kunskap). Du(A) är som stjärnorna som skiner över de som reser under natten, du(A) är lik bergen som har ärvt bred kunskap.