nyheter

Den heliga Profeten(S) sade: ”Var ni än vill urskilja rätt (haqq) från fel (batel), titta vilken linje som är Ali ibn Abi Talibs linje; Ali är med sanningen och sanningen är med Ali.” www.sunnah.se  

Ibn Abbas berättar att Profeten(S) lade sin heliga hand på bröstet och pekade på Alis axel och sade: ”O Ali du är vägledaren(hadi) och genom dig vägleds de vägledda efter mig.” www.sunnah.se

Abu Bakr sade följande: ”Ingen kommer att få möjligheten att passera stigen (sirat) som leder till Himlen på Domedagen utan ett godkännande av Ali.” www.sunnah.se

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Den som önskar leva och dö som mig och komma till Paradiset (jannah), som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga himlen, bör erkänna Ali som sin ledare efter mig, och efter honom bör han erkänna Alis söner, eftersom de är människorna som inte kommer att lämna dig utanför vägledningens dörr och inte heller kommer de låta dig att gå vilse.” www.sunnah.se

Återberättad av Umm Salama: Den Heliga Profeten(S) sade: ”Ali är med Koranen och Koranen är med Ali. De kommer inte att separeras från varandra tills de båda återvänder till mig vid Källan (i Paradiset).” www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Den som vill uppfatta Adams(A) moral (akhlaq), Nuhs(A) visdom (hikmah) och Abrahams(A) uthållighet och tålamod (sabr), måste iaktta Ali ibn Abi Talib.”  www.sunnah.se

Al Juwayni berättar att Ibn Abbas har sagt, att Profeten(S) sade: ”Mina khalifer och efterträdare och Allah’s(SWT) bevis bland sina skapelser är säkerligen tolv efter mig. Den första av dem är min broder och den sista av dem är mitt barn. Han tillfrågades: O Allah’s(SWT) budbärare vem är din broder? Han sade: Ali ibn Abi Talib.” www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Den som önskar leva och dö som jag och vistas i den Himmel som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga Himlen bör erkänna Ali som sin ledare (imam) och efter honom bör han erkänna Alis söner, eftersom de är människor som aldrig kommer att lämna er utanför vägledningens dörr och de kommer inte heller att leda er genom villfarelsens dörr.”  www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Jag lämnar efter mig två ting (al-thaqalein), nämligen Guds Bok och min ätt, det vill säga mitt Ahl al Bait(A).” Sedan lyfte han Alis hand och sade: ”Se, detta är Ali(A), han är med Koranen och Koranen är med honom. De kommer aldrig att skiljas förrän de möter mig vid källan, Kawthar.”  www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Ali(A) är från mig och jag från honom. Efter mig är Ali(A) den islamiska vårdnadshavaren och ställföreträdaren för varje troende muslim.” www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Han är ledaren (mawla) över de som jag har varit ledare (mawla) över. O Gud, älska dem som älskar Ali och hata dem som hatar Ali.” www.sunnah.se

Profeten(S) sade: ”Ali är med rättvisan (adl) och rättvisan är med Ali(A). Efter mig är han imamen och ställföreträdaren.”  www.sunnah.se

Profeten(S) sade till sin dotter, Fatimah(A): ”Är du inte glad att jag gifte bort dig till en man som är den främsta och ledande inom Islam bland mitt folk, och vars kunskap (’elm) och tålamod (sabr) är större än alla andras.”  www.sunnah.se

Abo Said Khedri som är av de kända följeslagarna säger: Den Heliga Profeten(S) klappade Imam Ali(A) på ryggen med sin hand och sade: ”O Ali! Du har sju utmärkande drag som ingen kan ställa mot dig på domedagen (qiyamah): det första av dessa är att du är den första att tro på Gud (och omfamna Islam).”  www.sunnah.se