Visdomsord

•    Imam Ali(A) sade: ”Vid utbrott av uppror var som en tvåårig kamel som varken har en stabil rygg för att rida på eller en mjölkande bröst för att mjölka ifrån.”
•    Och han(A) sade: ”Den som gör girighet till sitt slagord har förnedrat sig själv, den som talar om sin orolighet med andra blir föraktad, och den som styrs av sin tunga är utan värde.”
•    Och han(A) sade: ”Snålhet är skam, rädsla är brist, fattigdom tystnar ner den skickliga tungan från yttrandet av sitt begär, och den fattige är främmande i sin stad.”
•    Och han(A) sade: ”Okunnighet är skada, tålamod är rikedom, återhållsamhet är välstånd, och kyskhet är lik sköld. Den bästa vännen är tillfredställelsen av Guds vilja.”
•    Och han(A) sade: ”Kunskap är ett dyrbart arv, ceremonier är nya ornament, och tanken är en klar spegel.”
•    Imam Ali(A) sade: ”Välsignad är den som med ärlig [avsikt] fullkomligt hänger sina handlingar, kunskap, kärlek, hat, accepterande, uppgivande, tal, tystnad och uttalande till Gud.” [Bihar al-Anwar, vol 77, sid 289] •    Imam Ali(A) sade: ”Ha Skaparens Storhet i tankarna och det kommer få dig att inse skapelsens obetydlighet i dina ögon.” [Nahj ol-Balagha, Uttalande 129] •    Imam Ali(A) sade: ”Vetenskapen (’’lm) är grunden för livet och tron är frälsningens väg.” [Fehrest Qorar, s. 363] •    Imam Ali(A) sade: ”Din verkliga broder är din religion. Så behåll din religion hur det än må vara.” [Amali Mofid astani Qods, s. 321] •    Imam Ali(A) sade: ”Bedrägeri och fusk är av de allra sämsta egenskaperna en muslim kan ha” [Mavaze al-Saduq, s. 75] •    Imam Ali(A) sade: ”Tron stabiliseras av fyra pelare: tålamod (sabr), övertygelse, rättvisa (adl) samt heligt krig i Guds väg (jihad).” [Jame al-hekam, s. 42] •    Imam Ali(A) sade: ”Den dåraktigaste personen är den som betraktar sig själv vara den klokaste!” [Fehrest Qorar, s.83] •    Imam Ali(A) sade: “Den som föreställer sig själv stor inför Gud är usel.” [Qurrar al-hekam, hadith: 8609] •    Imam Ali(A) sade: “Den i vars hjärta självbeundran(’ujb) fått fäste är dömd att förgås.” [Amaali Saduq, s. 447] •    Imam Ali(A) sade: ”En muslim kan aldrig känna sötman av tron (iman), så länge denne ljuger. Detta avser både lögner som är på skämt och på allvar.” [Tohaf al-oqol, s. 217] •    Imam Ali(A) sade: “Den som behärskar sin ondskefulla lust (al-hawa), bevarar sin ära (sharaf) och respekt.” [Tohaf al-oqol, s. 97] •    Imam Ali(A) sade: ”Avstå inte från middagsmaten [lunch] för annars kommer din hälsa att förstöras.” [Tohaf al-oqol, s. 104] •    Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): ”Skall jag lära dig fyra saker som gör att du inte kommer behöva någon medicinsk behandling?”
”Ja” svarade Imam Hassan(A). Då sade Ali(A):

1. ”Sätt dig inte för att äta såvida du inte är hungrig.
2. Och lämna då inte matbordet utan att fortfarande känna aptit för att kunna äta mer.
3. Tugga maten ordentligt.
4. Och när du ska gå och lägga dig, besök toaletten innan.

Om du följer dessa råd kommer du inte vara i behov av någon [utförlig] medicinsk behandling.” [Wasael al-Shia, vol. 24, s. 245]