Nahjul Balagha

En samling av Imamens(A) predikan, brev och ord som visar sannings stig i höjden av vältalighet. En bok, tyvärr lika försummad som Koranen! Imam Alis(A) föreläsningar och brev vid specifika tider och händelser dock med obegränsade innebördar och gränslös visdom.

Imamens(A) ord och tal har en slående elegans och ton både till ordens yttre form och deras inre innebördar som utgår oftast från något specifikt tidsbunden händelse men som övergår till att behandla stora männskliga livsfrågor. Nahj ol-Balgha omfattar Imamens tidslösa ord och hans visdom vars gudomliga källa tydligt går att urskilja genom både dess omfattning av ämnen och frågor till djupet av sammanhängande anvisningar och svar utan några som helst motsägelser eller tveksamheter. Sannerligen en bortglömd skatt!!

(Under översättning; kommer inom snar framtid, med Guds hjälp, inshaAllah!)