Andliga dimensioner

Som en sann gudomligt utsedd ledare och förmyndare, var Imam Alis(A) personlighet och karaktär, liksom Profetens(A), upphöjd och föredömligt. Han täckte andliga dimensioner så väl som förmådde handskas med till synes världsliga angelägenheter med visdom och insiktsfullhet. Till skillnad från vanliga människor som uppslukas av världens materiella yttring, maktens lockande tron, förmögenheters blänkande glans, hycklarnas tomma lovord och djävulens färgfulla klang, var Imam Alis(A) fromma felfria själ upphöjd över alla dessa synvillor. Imamen(A), liksom Profeten(S) tidigare gjort, förenade politik och religion, krigskämparanda och andlig fromhet, följeskap och ledarskap samt denna värld och nästa i sitt liv, samhälle och omgivning. Han visade att man kan styra utan att vara korrupt, att man kan höja svärd för Guds sak, att man kan arbeta och leva bland folk och nå Sin Herre…

En av djävulens och mänsklighetens fienders större framgångar och ett av de stora problem som vi alla lider av idag, på såväl individnivå som samhällsnivå, är just att vi tycks se dessa faktorer och angelägenheter – denna värld och nästa – som oförenliga motsatser till varandra med resultatet att den ena måste förloras på bekostnad av den andra! Så vi försöker tvinga oss själva att välja. De av oss som väljer denna värld framför nästa har fördömt sig själva och fått mörker och separation från Guds närhet på köpet. De av oss som tvärtom väljer nästa värld på bekostnad av denna, lever isolerade eller olyckliga som om vi höll på att avtjäna ett långt fängelsestraff på denna jord och våndas i ständigt vemod över tron att vi håller på att gå miste om allt ”kul” medan resten av världen njuter. En tredje grupp av oss vankar av och an och hoppar fram och tillbaka över gränsen och känner förtvivlan i sin villrådighet.
Gud vill varken eller av oss; Han som är barmhärtigheten själv, i Sin givmildhet vill att vi ska nå sann lycka i denna värld och nästa. Hur detta ska gå till har Gud sänt Sina vägledare för att visa oss och vi har det exemplariska föredömet i Profeten(S), Imam Ali(A) och Ahl al-Bait(A)!