Några traditioner om Imam Hassan(A)

Profeten(S) bar en gång Imam Hassan(A) på sina axlar och hördes säga, ”O Allah! Jag älskar honom (Hassan), så älska Du honom!” [Sahih Muslim, kap. 5, s. 36]

Profeten(S) sade, ”Sannerligen är Hassan(A) och Hossein(A) mina två väldoftande rosor från denna värld!” [Sahih Bukhari, bok ”Fadha’il al-Sahaba”, hadith 3543, s. 1282]

Profeten(S) tittade på Imam Hassan(A) från predikarstolen och sade, ”Denna min son är en mästare och kanske kommer Allah(SWT) genom honom att skapa fred mellan två grupper av Muslimer.” [Sahih Bukhari, bok ”Fadha’il al-Sahaba”, kap. 2, hadith 3536, s. 1280]

Profeten(S) sade, ”Vi, ättlingar till Abd al-Mutallib(A), är Mästare till Paradisets invånare; Jag, Hamza(A), Ali(A), Jafar(A), Hassan(A), Hossein(A) och al-Mahdi(AJ).” [Kanz al-Ummal, kap. 13, hadith 469, s. 83]

Anas rapporterar, ”Ingen såg mer ut som Profeten(S) än Hassan bin Ali(A).” [Sahih Bukhari, bok ”Fadha’il al-Sahaba”, kap. 2, hadith 3542, s. 1281]