Hans(A) fina uppförande och vältalighet

Alla perfekta egenskaper är närvarande i Imam Hassan(A), och hans(A) ädla personlighet präglades av dem. Bland hans(A) underbara egenskaper var vältaligheten och hans fina stil i talen. Han(A) var den skickligaste av de vältaliga i att framföra korrekta anföranden under ceremonier, den skickligaste av dem gällande sammandrag, oefterhärmlighet och kreativitet i tal. Sannerligen var han(A) på detta sätt, då han(A) förgrenades från trädet av gott uppförande, vältalighet och gott omdöme. Hans(A) morfar, Profeten Mohammad(S) var den mest vältaliga av de som talade arabiska, och hans(A) far Imam Ali(A) var befälhavaren i tal och vältalighet. Imam Hassan(A) liknande sin far gällande hans goda stil och vältalighet. Han har lämnat efter sig ett utmärkt arv och vältalighet, tillsammans med kloka ord som innehåller principerna om social moral, rådgivning, vägledning och odödligt predikande.