Hans(A) enastående Meriter

Imam Hassan(A), är mästaren över paradisets ungdomar. Han var en av de två personer för vilka Guds Sändebuds(S) avkomma begränsandes till. Han var en av de fyra personer genom vilken Profeten(S) utmanade de kristna i Najran. Han var en av de fem personer som Profeten(S) täckte över med sin mantel (Al-Kisa). Han var en av de tolv Imamerna(A) vars lydnad Allah(SWT) anbefallt oss människor med. Han var bland dem som renats från synder som Koranen säger. Han(A) var bland dem som Allahs(SWT) Sändebud(S) gjort till ett av de två värdefulla tingen (Thaqalayn). Alltså, den som håller sig fast vid dem (Thaqalayn) kan inte gå vilse. Han var sötmans växt efter Allahs(SWT) Budbärare(S). Profeten(S) älskade honom och bad Allah(SWT) att älska dem som älskar honom.

Imam Hasan(A) hade många fler framstående meriter. Dessa meriter är i behov av en lång förklaring. Fast en förklaring skulle inte kunna omfatta dem alla, även om det vore en lång förklaring.

Folket svor trohet till honom efter faderns(A) död. Så han tillträdde som Imam(A) på bästa sätt även om tiden för hans Imamat(A) var kort. Han skrev på ett fredsfördrag med Mu’awiyah, år 41 e.H, enligt de mest autentiska rapporterna. På det sättet skyddade han(A) och bevarade han religionen och hindrade blodutgjutelse av de troende. I fredsfördraget, följde han de läror han fått av sin morfar(S) via hans far(A). Hans ledarskap varade i sju månader och tjugo dagar.

Efter fredsfördraget hade avslutats, kom Imam Hasan(A) tillbaka till Medina för att stanna där. Hans hem blev som en andra haram (helgedom) för människor att besöka.

Via dessa två heliga platser (Imam Hassans(A) hus och Medina), reste sig Imam Hassans(A) vägledning. Han var kunskapens fäste och muslimernas skydd. Samtidigt fanns det många kunniga människor runt omkring honom som var Imam Hosseins(A) elever. De fick sin kunskap av honom och spred det vidare med hans(A) bemyndigande. Allah(SWT) tilldelade Imam Hassan(A) rikligt med kunskap och en hög social position i muslimernas hjärtan. Därmed kunde han (Imam Hassan(A)) styra samhället, och leda muslimerna andligt, och korrigera den Islamiska tron, och att förena folket till monoteism.

Imam Hassan(A), utförde morgonbönen i Allahs(SWT) Sändebuds(S) moské. Han satt där och prisade Allah(SWT) tills solen gick upp. Under tiden besvarade han(A) frågor för det stora antalet muslimer som brukade närvara. I sin bok (al Fusul al-Muhimma) sid. 159, sade al-Sabbagh: ”Människorna samlades omkring honom (Imam Hassan(A)). Han (Imam Hassan(A)) besvarade frågeställarna perfekt och motbevisade de tvistande personernas argumentationer.

När Imam Hassan(A), utförde vallfärden, Hajj, och cirkulerade runt Ka’ba, höll människorna nästan på att skada honom då de trängdes för att hälsa på Honom(A).