Munajat Shabaniyyah

Munajat Shabaniyyah är en intensiv och väldigt andligt bön, skriven av Imam Ali(A), som är rekommenderad att läsas främst varje dag under den heliga månaden Shabaan men även under resten av året. Detta är en bön som är en av favoriterna hos de islamiska mystikerna (Urefa) och läses genom hela året. Ayatollah al-Udhma Behjat(HA) brukar säga: ”Läs denna bön när ni än har lust”.  Denna bön hade även en speciellt plats i Imam Khumaynis(A) hjärta. Han har kommenterat bönen många gånger på diverse sätt som belyser hur pass stor den är. I ”Light Within Me” säger han: ”Enligt rapporter läste alla Imamer(A) Munajat Shabaniyyah. Jag har inte läst någon annanstans om någon annan bön eller invokation som lästes av alla Imamer(A)”. Han brukade avsluta sina föreläsningar och lektioner han höll med att citera följande sektion där bönen kanske når sitt klimax vad gäller andlig kärlek, extas och gudomlig närhet: ”Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig och total underkastelse inför Dig. Upplys mina ögons hjärta med ljuset av att se på Dig till sådana grader att det tränger igenom ljusets slöjor och når Storhetens Källa, och låt min själ

dränkas i äran av Din helighet.”

?????? ??????? ??????????? ??????????

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

?????????? ????? ????? ????????? ?? ??? ????????? ?? ??????? ???????? ????? ?????????? ?? ??????? ???????? ????? ???????????

Min Herre, skicka Dina välsignelser över Mohammad och hans familj; besvara mina böner när jag vänder mig i bön till Dig; lyssna till min kallelse när jag kallar på Dig;
?? ???????? ??????? ????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?? ???????? ?????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ??????? ????? ???????? ????????

och vänd Dig mot mig när jag gör min underkastelse till Ditt förtroende. Jag har kommit springande till Dig och jag står framför Dig bönfallande ödmjukt och hoppas få den belöning som Du har för mig.
?? ???????? ??? ??? ??????? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ???????? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ??????????? ?? ????????? ?? ??? ??????? ???? ???????? ???? ???? ?????????

Du vet vad som är i mitt hjärta, och Du är medveten om vad jag behöver. Du vet om mitt sinne och Du är inte omedveten om min framtid och mitt nuvarande, om vad jag vill påbörja mitt tal med;
?? ??????????? ???? ???? ????????? ?? ????????? ???????????? ?? ???? ?????? ???????????? ???????

om begäran som jag kommer yttra, och hoppen som jag har beträffande min ultimata andel.
??? ???????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ???? ?????????? ?? ???????????

Min Herre, vad Du än har bestämt för mig för att vara slutet av mitt liv, oavsett om det rör den öppna aspekten av mitt liv eller den dolda aspekten av det, är utsedd att komma.
?? ???????? ?? ?????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ??????

Vad som är till min fördel och vad som är till min nackdel – alla mina förluster och vinster är i Dina händer, inte i någon annans händer.
??????? ???? ??????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ?? ???? ??????????? ?????? ??? ??????? ???????????

Min Herre, om Du berövar mig, vem skall förse mig; och om Du låter mig slås ner, vem kommer att hjälpa mig?
??????? ??????? ???? ???? ???????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ?????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ?????? ???? ??????? ??????? ???????? ????????

Min Herre, jag söker Ditt beskydd från Din ilska och från att förtjäna Din otillfredsställelse. Om jag inte är lämplig för att erhålla Din barmhärtighet, är Du sannerligen lämpad för att vara generös mot mig genom Din storsinthet.
??????? ???????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ???????? [???????????] ??? ?????? ???????? ?? ?????????????? ??????????

Min Herre, jag ser som om jag står framför Dig beskyddad av mitt förtroende till Dig. Du sade vad som passade Dig och täckte mig med Din förlåtelse.
??????? ???? ???????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?? ???? ????? ???? ????? ??????? ?? ???? ????????? [???????] ?????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ???????? ??????????

Min Herre, om Du förlåter mig, vem är då mer lämplig än Dig för att göra det? Om tiden för min död har närmat sig och mina handlingar fortfarande inte fört mig närmare Dig, gör jag denna bekännelse för mina synder ett medel att nå Dig.
??????? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ?????????? [?????????] ???? ?????????? ??? ????????

Min Herre, hur kan jag förlora hoppet om Din vänliga omtanke för mig efter min död, när Du alltid har varit god mot mig under mitt liv.
??????? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ??????? ?????????? ????? ???????? ???? ???????? ????????

Min Herre, i mitt fall gör vad som passar Dig och skänk Dina välsignelser över mig – en syndare insvept i sin ignorans.
??????? ???? ???????? ??????? ??????? ??? ?????????? ?? ????? ???????? ????? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????

Min Herre, Du har dolt många av mina synder i den här världen. Jag är i större behov av att de döljs i nästa värld.
[??????? ???? ?????????? ???????] ???? ???? ??????????? ???????? ???? ????????? ????????????? ???? ??????????? ?????? ???????????? ????? ??????? ????????????

Eftersom Du inte har avslöjat mina synder till någon av Dina fromma tjänare, blotta mig inte på Återuppståndelsens Dag framför alla människor.
??????? ??????? ?????? ??????? ?? ???????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ??????? ????? ?????? ?????????

Min Herre, Din generositet har expanderat min längtan, och Din förlåtelse är överlägsen mina handlingar. Gör därför mitt hjärta glatt genom att låta mig träffa Dig på dagen då Du skippar rättvisa till Dina tjänare.
??????? ??????????? ???????? ?????????? ???? ???? ?????????? ???? ??????? ???????? ????????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? ???????? ?????????????

Min Herre, min ursäkt till Dig är ursäkten från en som inte har råd med att hans ursäkt inte godtas. Acceptera därför min ursäkt, Du är den Mest Storsinta av de som felgörarna vänder sin ursäkt till.
??????? ?? ??????? ???????? ?? ?? ????????? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ???????? ?? ???????

Min Herre, vägra inte min begäran; krossa inte min önskan; och bryt inte mitt hopp och förväntan på Dig.
??????? ???? ???????? ???????? ???? ????????? ?? ???? ???????? ?????????? ???? ??????????

Min Herre, om Du hade velat vanhedra mig, hade Du inte väglett mig; och om Du hade velat avslöja mina fel och illdåd, hade Du inte behållit mig säker och sund.
??????? ??? ????????? ?????????? ??? ??????? ???? ?????????? ??????? ??? ????????? ??????

Min Herre, jag tror inte att Du kommer vägra min önskan som jag har önskat från Dig under hela mitt liv.
??????? ?????? ????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ?? ?? ??????? ????? ??????? ?? ???????

Min Herre, all pris är endast till Dig, alltid och för evigt, växande och inte avtagande, som Du gillar och behagar.
??????? ???? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????????

Min Herre, om Du fördömer mig för mina brott, kommer jag att fästa mig vid Din förlåtelse, och om Du håller mig ansvarig för mina synder, kommer jag att fästa mig vid Din beviljade nåd.
?? ???? ????????????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ?????????

Om Du kastar mig in i helvetet, kommer jag gråta ut för dess invånare att jag älskar Dig.
??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ???????

Min Herre, om mina handlingar är små i relation till hur jag borde lyda Dig, är mina förväntningar höga nog i jämförelse till vad jag borde förvänta mig från Dig.
??????? ?????? ?????????? ???? ???????? ????????????? ????????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ??????????? ???????????? ?????????

Min Herre, hur kan jag gå iväg från Dig misslyckad och besviken, när jag hade höga förhoppningar om att Du skulle vara vänlig nog att skicka mig till säkerhet och befrielse.
??????? ?? ???? ?????????? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ???????????? ??????

Min Herre, jag har slösat bort mitt liv på begå brottet att glömma bort Dig och ödelagt min ungdom med berusningen av att hålla mig borta från Dig.
??????? ?????? ???????????? ???????? ??????????? ???? ?? ???????? ????? ??????? ????????

Min Herre, jag vaknade inte då jag var i en illusion angående Dig och var böjd för att tjäna Ditt missnöje.
??????? ?? ????? ???????? ?? ????? ???????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ????????

Min Herre, jag är Din tjänare, son till Din tjänare. Jag står inför Dig, försöker använda Din egen storsinthet som ett medel att nå Dig.
??????? ????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ???? ???? ??????? ????????????? ???? ????????

Min Herre, jag är en av Dina tjänare, jag vill bli av med synderna som jag brukade begå i Din närvaro eftersom jag saknade känslan av att skämmas över att Du tittade på mig.
?? ???????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ??????????

Jag ber Dig att förlåta mig, eftersom förlåtelse är en egenskap av Din vänliga karaktär.
??????? ???? ?????? ??? ?????? ???????????? ???? ???? ???????????? ???? ??? ?????? ????????????? ????????????? ?? ????? ????????

Min Herre, jag var inte stark nog från att röra mig bort från din olydnad, förutom när du väckte mig till Din kärlek. Jag var exakt som du ville att jag skulle vara.
???? ??????? ?????? ???????????? ???????????? ??? ???????? ?? ??????????? ??????? ???? ????????? ??????????? ??????

Jag är tacksam över att Du introducerade mig till Din Vänlighet och rensade mitt hjärta från föroreningar i att vara vårdslös till Dig.
??????? ??????? ??????? ?????? ???? ??????????? ??????????? ?? ??????????????? ????????????? ???????????

Min Herre, titta på mig som personen som Du kallade på och som svarade på Din kallelse, som Du hjälpte genom att använda hans service, och han lydde Dig.
??? ??????? ?? ???????? ???? ???????????? ???? ?? ??? ??????? ?? ???????? ??????? ????? ?????????

Din nära, som inte är långt ifrån den som är borta från Dig. Din frikostighet, som inte undanhåller Hans belöning från den som hoppas på det.
??????? ???? ??? ?????? ????????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????????? ?????? ???????

Min Herre, förse mig med ett hjärta med passionen som för det närmare Dig, med en tunga där sanningen kan hänvisas till Dig, och med en vision vars natur kan föra det närmare Dig.
??????? ????? ???? ????????? ???? ?????? ????????? ?? ???? ???? ???? ?????? ????????? ?? ???? ?????????? ???????? ?????? ????????? [??????????]

Min Herre, den som blir underrättad om Dig, är inte okänd; den som söker beskydd hos Dig, är inte besviken; och den som Du vänder dig till, är inte en slav.
??????? ????? ???? ????????? ???? ????????????? ?? ????? ???? ????????? ???? ????????????? ?? ???? ?????? ????

Den som följer Din stig är upplyst; och den som söker tillflykt hos dig är säker.
??? ??????? ???? ????????? ?????? ???? ?????????? ?? ?? ??????????? ???? ??????????

Min Herre, jag söker tillflykt hos Dig. Gör mig inte besviken från Din Barmhärtighet och behåll mig inte avskild från Din Vänlighet.
??????? ????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ???? ????? ???????????? ???? ???????????

Min Herre, placera mig bland Dina vänner i positionen för den som hoppas för ett ökande i Din kärlek.
??????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?? ???????? ??? ?????? ??????? ??????????? ?? ??????? ????????

Min Herre, inspirera mig med en passionerad kärlek av att minnas Dig så att jag kan fortsätta minnas Dig, och genom Ditt Heliga Namn och Rena Position hysa min muntra beslutsamhet i framgång.
??????? ???? ???????? ???? ????????????? ????????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?????????? ???? ???????????

Min Herre, jag åkallar Dig för att ta mig till en plats reserverad för de som lyder Dig, och att fästa mig till en trevlig boning med de som åtnjuter Din goda tillfredsställelse.
???????? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ?? ???????? ????? ??????

Jag kan varken försvara mig själv eller kontrollera vad som är fördelaktigt för mig.
??????? ????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? [???????????] ???? ??????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ???????? ???? ????????

Min Herre, jag är Din maktlösa tjänare som syndar och Din ångerfulla tjänare. Så gör mig inte till en av dem som Du vänder bort Ditt ansikte från, och vars försummelse har skilts från Din förlåtelse.
??????? ???? ??? ??????? ???????????? ????????

Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig och total underkastelse inför Dig.
?? ?????? ????????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ?????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????? ???????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ????????

Upplys mina ögons hjärta med ljuset av att se på Dig till sådana grader att det tränger igenom ljusets slöjor och når Storhetens Källa, och låt min själ dränkas i äran av Din helighet.
??????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ????????????? ????? ?? ?????? ???? ??????

Min Herre, gör mig till en av dem som Du kallar och som besvarar Din kallelse; när Du tittar på de är de hänförda av åskan från Din majestät. Du viskar till dem i hemlighet och de jobbar för Dig öppet.
??????? ???? ????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ?? ?? ????????? ???????? ???? ??????? ????????

Min Herre, jag har inte tillåtit min pessimistiska förtvivlan att övervinna min goda åsikt om Dig, inte heller har jag förlorat mitt hopp om Din godhet.
??????? ???? ??????? ??????????? ???? ????????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ????????

Min Herre, om mina fel har degraderat mig från Dig, må Du förlåta mig genom min oberättigade förtröstan till Dig.
??????? ???? ?????????? ?????????? ???? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????????

Min Herre, om mina synder har gjort mig olämplig för att erhålla Din kärleksfulla tillgivenhet, så har min stabila tro påmint mig om Ditt Medlidande.
??????? ???? ???????????? ??????????? ???? ?????????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ???????? ???????

Min Herre, om min åsidosättande av förberedelser för att träffa Dig har lämnat mig i sömn, så har min kunskap om Din vänliga frikostighet väckt mig.
??????? ???? ???????? ????? ???????? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????????

Min Herre, om Din stränga bestraffning kallar mig till Helvetet, så inbjuder överflödet av Dina belöningar mig till Paradiset.
??????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ?????????? ???? ????????? ????? ????????? ?? ??? ?????????

Min Herre, jag ber Dig och ber till Dig i ärlighet, jag begär och önskar att Du visar Ditt favör mot Mohammad och hans familj,
?? ???? ??????????? ??????? ??????? ???????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ?? ???????? ???? ???????? ?? ?? ??????????? ??????????

gör mig till en av dem som alltid minns Dig och aldrig kränker löftet som de gav Dig, som inte misslyckas med att visa Dig sin tacksamhet och inte tar löst på Dina kommandon.
??????? ?? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ????????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????? ??? ??? ????????? ?? ????????????

Min Herre, låt mig fästas vid Ljuset av Din Majestätiska Ära, så att jag lär känna endast Dig, blir borta från andra (innerligt), och får ett hjärta som fruktar Dig och ett öga som är vaksamt mot Dig.
?? ?????? ??????? ????? ????????? ????????? ?? ????? ?????????????

Må Allahs välsignelser och fred vara över Mohammad och de bland hans familj som är rena.