Munajat Imam Ali(A)

O Allah, jag vädjar till Dig om skydd mot Den Dag då inget så som välstånd eller avkomma kan vara till någon hjälp, och som enbart den person som anländer med rent hjärta gagnar.

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då den felande (syndaren) biter sig själv på sin hands baksida i (försenad) ånger, sägandes: ”Åh, vore det ändå bara att jag hade valt den väg visad av Profeten.”

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den dag då syndarna är välkända för deras utseénden, och blir gripna om håren så som fötterna.

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då en fader ej tjänar istället för sin son, inte heller bestraffas pojken istället för sin far om något alls, så som Allah en gång lovat, ty Hans Ord är Sann.

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då dem (felande) syndarnas beklagelser ej är till någon nytta ty dem skall det sannerligen sägas förbannelser över och deras är (evig lidande i) den illabådade (Helvetes-elden).

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då ingen skall ha makt över någon annan, och blott Allah (Ensam) har Makten den dagen.

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då en person flyr från sin egen broder, moder, fader, fru och avkomma.
Den Dag skall alleman få det han samlat på sig att förtjäna.

Också vädjar jag till Dig om skydd mot Den Dag då syndaren (själviskt i rädsla) bara önskar att han kunde betala från sig Allahs Vrede av från sin tid med sina barn, sin fru, sin bror och de (nära) som gav honom trygghet och alla på jorden, så att han blir räddad.
Nej, aldrig kommer han att bli räddad från den (rättvisa domen Allah ger,) brinnande eldsom rostar honom.

Min Herre, O min Herre, Du är Herren och jag är slaven, och vem förutom Herren kan vara slaven nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Ägaren och jag är den ägda, och vem förutom Ägaren kan vara den ägda nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Mäktige och jag är den låge, och vem förutom Den Mäktige kan vara den låge nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Skaparen och jag är (den skapade) varelsen, och vem förutom Skaparen kan vara (den skapade) varelsen nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den (Utomordentligt) Strålande och jag är förkastlige, och vem förutom Den (Utomordentligt) Strålande kan vara den förkastlige nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den (Unikt) Kraftige och jag är den svage, och vem förutom Den (Unikt) Kraftige kan vara den svage nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Förmögna och jag är den fattige, och vem förutom Den Förmögna kan vara den fattige nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Skänkande och jag är tiggaren, och vem förutom Den Skänkande kan vara tiggaren nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Levande och jag är den döde, och vem förutom Den Levande kan vara den döde nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Evige och jag är den begränsade, och vem förutom Den Evige kan vara den begränsade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Permanenta och jag är den kort-livade, och vem förutom Den Permanenta kan vara den kort-livade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Försörjande och jag är den välsignade, och vem förutom Den Försörjande kan vara den välsignade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Generöse och jag är saten, och vem förutom Den Generöse kan vara saten nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Fria och jag är den bedrövade, och vem förutom Den Fria kan vara den bedrövade nådig?’
Min Herre, O min Herre, Du är Den Enastående och jag är den betydelselöse, och vem förutom Den Enastående kan vara den betydelselöse nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Ledande och jag är den vilsna, och vem förutom Den Ledande kan vara den vilsna nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Barmhärtige och jag är den barmade, och vem förutom Den barmhärtige kan vara den barmade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Auktoriteten och jag är den prövade, och vem förutom Auktoriteten kan vara den prövade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Vägledaren och jag är den förvirrade, och vem förutom Vägledaren kan vara den förvirrade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Förlåtande och jag är syndaren, och vem förutom Den Förlåtande kan vara syndaren nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Segrande och jag är den besegrade, och vem förutom den Segrande kan vara den besegrade nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Närings-Givande och jag är den väl-närda, och vem förutom Den Närings-Givande kan vara den väl-närda nådig?

Min Herre, O min Herre, Du är Den Ståtlige och jag är den anspråkslöse, och vem förutom Den Ståtlige kan vara den anspråkslöse nådig?

Min Herre, O min Herre, ha förbarmande över mig genom Din (Unika) Barm, och var nöjd med mig genom Din Generositet och Din Storhet och Din Elegans, O Den Generöse och Välgörande, O Den Allsmäktige och Hjälparen, av Din Barm, O Den Barmhärtigaste.”