Hadither

Imam Ali(A) sade: ”Välsignad är den som ärligt hänger helheten av sina handlingar, kunskap, kärlek, hat, mottagande, uppgivande, tal, tystnad och uttalande absolut till Gud.” [Bihar al-Anwar, vol 77, sid 289]

Imam Ali(A) sade: ”Ha Skaparens Storhet i tankarna och det kommer få dig att inse skapelsens obetydlighet i dina ögon.”[Nahj ol-Balagha, Uttalande 129]

Imam Ali(A) sade: ”En muslim kan aldrig känna sötman av tron (iman), så länge denne ljuger. Detta avser både lögner som är på skämt och på allvar.” [Tohaf al-oqol, s. 217]

Imam Ali(A) sade: ”Vetenskapen (’elm) är grunden för livet och tron är frälsningens väg.” [Fehrest Qorar, s. 363]

Imam Ali(A) sade: ”Din verkliga broder är din religion. Så behåll din religion hur det än må vara.” [Amali Mofid astani Qods, s. 321]

Imam Ali(A) sade: ”Bedrägeri och fusk är av de allra sämsta egenskaperna en muslim kan ha” [Mavaze al-Saduq, s. 75]

Imam Ali(A) sade: ”Tron stabiliseras av fyra pelare: tålamod (sabr), övertygelse, rättvisa (adl) samt heligt krig i Guds väg (jihad).” [Jame al-hekam, s. 42]

Imam Ali(A) sade: ”Den dåraktigaste personen är den som betraktar sig själv vara den klokaste!” [Fehrest Qorar, s.83]
Imam Ali(A) sade: “Den som föreställer sig själv stor inför Gud är usel.” [Qurrar al-hekam, hadith: 8609]
Imam Ali(A) sade: “Den i vars hjärta självbeundran(’ujb) fått fäste är dömd att förgås.” [Amaali Saduq, s. 447]
Imam Ali(A) sade: ”En muslim kan aldrig känna sötman av tron (iman), så länge denne ljuger. Detta avser både lögner som är på skämt och på allvar.” [Tohaf al-oqol, s. 217]
Imam Ali(A) sade: “Den som behärskar sin ondskefulla lust (al-hawa), bevarar sin ära (sharaf) och respekt.” [Tohaf al-oqol, s. 97]
Imam Ali(A) sade: ”Avstå inte från middagsmaten för annars kommer din hälsa att förstöras.” [Tohaf al-oqol, s. 104]

Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): ”Skall jag lära dig fyra saker som gör att du inte kommer behöva någon medicinsk behandling?”

”Ja” svarade Imam Hassan(A). Då sade Ali(A):

1. Sätt dig inte för att äta såvida du inte är hungrig.
2. Och lämna då inte matbordet utan att fortfarande känna aptit för mer.
3. Tugga maten i din mun ordentligt.
4. Och när du ska gå och lägga dig, besök toaletten innan.

Om du följer dessa råd kommer du inte vara i behov av någon medicinsk behandling.”

[Wasael al-Shia, vol. 24, s. 245]