Barmhärtig även mot sin egen mördare

Under tiden hade några av Imam Alis (A) anhängare fångat ibn Muljim och hämtat honom till Imamen(A). Imam Hassan(A) vände sig till sin far och sade: ”Vi har hämtat din och Allahs(SWT) fiende” Den heliga Imamen(A) öppnade sina ögon och såg ibn Muljim vars händer var bundna och ett svärd var tryckt mot hans strupe. Han sade med en svag men vänlig röst: ”Du har begått ett allvarligt brott. Har jag inte varit en bra ledare, vad har jag gjort för att förtjäna denna bestraffning?” Imam Ali(A) vände sig mot sin son och sade: ”Var barmhärtig mot er fånge, min son, och behandla honom med godhet och sympati. Ser ni inte att han skakar av rädsla och skräck?” Imam Hassan(A) svarade sin far: ”Denna fördömda man har mördat dig och du vill att vi behandlar honom med godhet?” ”Ja”, svarade Imam Ali(A).

”Vi är medlemmar i ett hushåll där man blir mer generös mot den som behandlar en illa; sådan behandling leder till att vi blir mer toleranta och förlåtande. Barmhärtighet och vänlighet är våra egenskaper och inte hans. Jag vill att du matar honom med din mat och ger honom av ditt vatten. Bind inte fast hans händer eller fötter. Om jag dör, straffa honom då rättvist genom att hugga honom med endast ett slag. Skända inte hans lik, för jag har hört Profeten(S) säga: ’Skända inte ens en sjuk hunds kropp’, och om jag överlever, då vet jag vad jag ska göra med honom och jag är berättigad att välja att förlåta honom.”