Medvetenhet och artighet

En dag genomförde en gammal man tvagningen. Han gjorde en felaktig tvagning. Imam Hassan(A) ville göra honom medveten om hans misstag men hur? Om han skulle säga till honom att han gjort fel så kanske skulle han krossa hans hjärta vilket skulle leda till att han blir arg och inte accepterar det.

Han beslutade sig därför tillsammans med Imam Hossein(A) för att skapa en scen och låta den gamla mannen att avgöra mellan dem sen. Imam Hassan(A) sade följande till Imam Hossein(A): ”Jag gör en bättre tvagning än dig.” Imam Hossein(A) sade: ”Jag gör det bättre än dig.” De gick båda fram till den gamla mannen och sade: ”Kan du inte komma och titta på hur vi tvagar och oss och bestämma om vem som gör den bättre tvagningen.”

Både två genomförde tvagningen på ett bra och korrekt sätt. Den gamla mannen förstod poängen med deras handling och förstod att de ville få honom att förstå sitt misstag på detta sätt.

Så han sade till dem: ”Den tvagningen som ni två genomförde var korrekt. Jag är en gammal man som inte visste hur man hur en korrekt tvagning. Ni uppmärksammade misstaget åt mig. Jag är er väldigt tacksam.”