Karbalas kvinnliga Hjälte!

I en sådan dag för flera år tillbaka skänkte Gud mänskligheten en stor förebild. En sådan som går att följa i varenda steg i livet om man verkligen strävar efter att uppnå Guds belåtenhet.

Ändock glömmer vi bort denna kända personlighet året runt då hon är så okänd i våra livsspår. Vi minns henne endast vid månaden Muharram eller när vi hamnat i problem eller fått en enorm sorg. Detta eftersom vi då behöver henne, med tanke på hennes höga position hos Gud, som medling för att lösa våra problem.

Frågan är om vi någon gång har tänkt på att hon har fötts som en förebild för oss så att vi ska lära oss att föda en sådan personlighet i oss? Eller tänkt på att be henne omhänderta oss i den väg som får oss att bli en som henne?

Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en som hör till himlen.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en som står för sin tro som ett berg.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en följare till tidens Imam(A) som offrar allt i hans(A) väg.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en som bönematten är stolt över att befinna sig under hennes steg.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en som inte söker något i sitt liv utom Guds belåtenhet.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en som ser offrandet i Guds väg inte vara något mer än ljuvlighet.
Att bli som Seyyeda Zaynab(A) och bli en stark gudomlig personlighet, i tro, i moral, i kunskap och i handling.

Om du vill, passa på idag i samband med minnet av hennes födelsedag, och var med på att bestämma att hennes personlighet ska födas och växas i ditt hjärta och i din själ redan från och med nu – steg för steg!

Frid vare med dig, O Seyyeda Zaynab(A), O du Profetens(S) ögonsten! O du Karbalas kvinnliga hjälte! Ta våra händer och hjälp oss i denna vackra väg!

Med hjärtliga gratulationer till årsminnet av födelsedagen av Karbalas stora kvinna Seyyeda Zaynab(A)!