En stabil äktenskapsrelation

En stabil kärleksfull relation byggs och stabiliseras på två pelare.
Den ena pelaren är till för att motta varandras likheter och den andra pelaren är till för att respektera varandras olikheter.

Frågan är varför vi försummar detta i vårt liv…