Imam Jawad(A)

Namn: Mohammad
Titel: At-Taqi, Al-Jawad
Kuniyya: Abu Jaffar
Far: Imam Ali Ridha(A)
Mor: Sabika (även känd som Khaizarun)
Födelse: 10 Rajab 195 e.H. Medina
Martyrskap: 29 Dhul Qa’da 220 e.H. Baghdad
Begravd: i Kadhimain

Imam Mohammad Jawad(A) var Imam Ali Ridhas(A) ende son. Imam Musa Kadhim(A) har tidigare berättat för en av sina kompanjoner att hans svärdotter (Sabika) en dag skulle komma att bli en av de mest fromma kvinnorna och att han skulle skicka hälsningar till henne. Hon kom från samma stam som Profetens(S) fru – Mary Copt. Hon födde Profetens(S) son Ibrahim som dog i tidig ålder. Imam Mohammad Jawad(A) föddes när hans far var 45 år gammal. Till dess hade Imam Ali Ridha(A) ständigt blivit pikad för att han inte hade några barn. När den nionde Imamen föddes, blev en av hans farbröder arga, för att han skulle mista rätten till Imamens egendom. Hans farbror spred rykten om att Imam Ali Ridha(A) inte var fadern. Slutligen motbevisades han av en person som kunde.