Imam Hassan(A): Givmildhet

Profetens(S) Återberättelse

En dag då Imam Hassan(A) red såg han en fattig man. Mannen frågade Imamen(A): Profetens(S) son får jag fråga dig en fråga, Imamen(A) svarade: ”Vad är din fråga?” Säger inte din morfar att livet är de troendes fängelse och förnekarnas Paradis. Imam Hassan(A) svarade: ”Den här återberättelsen är min morfars Allahs(SWT) Sändebud(S).” Mannen sade då, men vad jag kan se är det här livet redan ett paradis för dig, du befinner dig i sådan hög ställning med makt, medan jag är en förnekare och du är en troende. Imam Hassan(A) sade: ”Din förståelse av denna återberättelse är fel”. Mannen frågade vad är den rätta tolkningen? Imam Hassan(A) svarade: ”Om du haft kännedom om vilka gåvor som Allah(SWT) har till mig och de troende i Paradiset, gåvor som inga ögon kan se och inga öron kan höra, så skulle du veta att jag i detta livet är i ett fängelse och om du hade haft kännedom om vad Allah(SWT) har för tortyr i nästa liv för förnekarna så skulle du veta att detta livet är ett Paradis för dem, säg vad du vill om det, men om du kommer att hamna i helvetet i nästa liv då kommer du att säga att livet var ditt Paradis.

Jag kom hatande och återvände älskande

Imam Hassan(A) red på sin häst i Kufa då det plötsligt kom fram en man och sade: ”Har du ingen gudsfruktan? Du lever ett gott liv och du tänker inte på de fattiga och behövande som mig, vad tror du om dig själv Profetens(S) son? Jag önskar att jag aldrig skulle ha träffat dig och fått syn på dig.” Imam Hassan(A) sade: ”Jag tror att du kommer från andra trakter, om du skulle vara behövande så skulle vi ha skänkt dig och om du skulle vara hungrig skulle vi ha matat dig. Det verkar som att du kommer från ett ställe långt bort och att du är trött nu. Du borde vila ut dig, följ med mig hem.” När de var framme, bad Imamen(A) mannen att vänta. Efter en stund kom Imamen(A) med en påse i handen och sade: ”I den här påsen finns pengar. Spendera dem för att köpa dig själv lite mat, och här har du kläder som du kan ta på dig och den här hästen får du för att kunna återvända till din stad.” Mannen sade: ”Jag svär vid Allah(SWT) innan den här dagen hatade jag dig och jag låter Allah(SWT) vittna att det inte finns någon människa som jag älskar mer än dig.”

Profetens(S) tradition

Imam Hassan(A) var på väg ut från moskén då en av hans vänner kom in. Imamen(A) satte sig igen utav respekt för vännen. Imam Hassan(A) sade: ”Visste du att jag ville gå ut?” Mannen svarade: ”Ja, jag svär vid Allah(SWT) jag visste.” Imam Hassan(A) frågade: ”Vad var din mening med detta handlande?” Mannen svarade: ”Jag ville prova dig, jag vet nu att Allahs(SWT) Sändebud(S) har uppfostrat dig för att han brukade respektera dem som kom in för att träffa honom.

Dikt

En dag kom det en fattig man för att träffa Imam Hassan(A). Mannen läste en dikt där han förklarade hur svårt det var att vara fattig. Imam Hassan(A) ropade på sin tjänare och sade: ”Säg till väktaren av pengarna att komma.” Imam Hassan(A) frågade väktaren: ”Hur mycket pengar har du?” Han svarade: ”12000 dirham”. Imam Hassan(A) sade: ”Ge allt du har till denna man för att jag skäms inför honom”. Väktaren sade: ”Men mästare, vi kommer inte ha något att spendera.” Imam Hassan(A) svarade då: ”Lita till Allah(SWT) för det är han som minskar levebrödet.” Han besvarade sedan den fattiga mannen med en dikt.