Imam Hassan(A) – Födelse

Hans far var Imam Ali(A). Hans mor var Fatima(A), dotter till Allahs(SWT) Budbärare(S), må Allah(SWT) välsigna honom och hans hushåll Ahl al-Bait(A).

Hans födelse

Han föddes i Medina under natten till den 15 i månaden Ramadan, år 3 e.H och var den äldste sonen.

När Imam Hassan(A) föddes, bar Profeten(S) upp honom för att recitera azan, böneutropet i Imam Hassans(A) högra öra och eqama (meningar likt böneutropet) i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får för honom (i aqiqa ceremonin). Sedan rakade Profeten(S) hans hår och skänkte bort en mängd silver som motsvarande vikten av Imam Hassans(A) avklippta hår. Det motsvarade en dirham och lite silver. Sedan beordrade han att få håret parfymerat. Därav har aqiqa och att skänka allmosor motsvarande vikten av håret från ett nyfött barn blivit sunnah (en handling av Profeten(S)).

Profeten(S) gav honom namnet Imam Hassan(A) vilket var ett namn som folk aldrig hade hört innan den förislamiska perioden. Det var även han som utsåg Imamens(A) kunya (dvs. det namn som en Arab vanligtvis brukar kallas efter och som hänvisar honom som en fader till någon, vilket oftast brukar vara den äldsta sonen) till Abu Mohammad, detta blev även Imam Hassans(A) enda Kunya.

Hans smeknamn

Al-Sibt, Al-Seyyed, Al-Zaki, Al-Mujtaba, Al-Taqi.

Hans fruar

Imam Hassan(A) gifte sig med Umm Ishaq bint (dotter till) Talha ibn Ubayd Allah, Hafsa bint (dotter till) Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, Hind bint (dotter till) Suhayl ibn Amru, och Juda bint (dotter till) al-Ashath ibn Qays. Den sistnämnda frun var även den fru som Mu’awiyah lockade för att döda Imam Hassan(A) vilket hon också gjorde genom att förgifta honom.

Hans barn

Imam Hassan(A) hade femton barn, både söner och döttrar, bland sönerna fanns; Zayd, al-Hassan, Amru, al-Qasim, Abd Allah, Abd al-Rahman, al-Hassan al-Athram. Bland döttrarna fanns, Talha, Umm al-Hasan, Umm al-Hossein, Fatima, Umm Salama, Ruqayya, Umm Abd Allah, och Fatima.

Hans Egenskaper

Ingen var mer lik Allahs(SWT) Budbärare(S) än Imam Hassan(A), i utseende, uppförande och ädelhet.

Baserat på denna information så har man beskrivit Imam Hassan(A) enligt följande: ”Han (Imam Hassan(A)) hade ett vitt, rödaktigt ansikte. Han hade svarta ögon, släta kinder, tjockt och lockigt skägg och rikligt med hår. Hans hals var vit likt silvrets färg. Hans kropp var välformad. Han hade stora axlar och stora kraftiga ben. Han var av medellängd, varken lång eller kort. Han var stilig, de vackraste bland människor i ansiktet.

Imam Hassan(A), var som poeten sade;

När fägring kryper in till fantasins insikter,

Han (Imam Hassan(A)) har den särskilda delen,

Pannan under hans lugg är lik,

Fullmånen som lyser upp den mörka natten,

Hans ambra och mysk är långt ifrån parfymen,

av jordens människor, därför är han den himmelska parfymen.

Ibn Sa’d sade: ”Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) gav färg åt mörker.

Wasil ibn Ata sade: ”Imam Hassan(A), hade profeters anlete och kungars ära.