Imam(A) och Profeten(S)

Under Profetens(S) livstid märkte människorna att han visade väldigt stor tillgivenhet och kärlek till Imam Hassan(A). Vid ett tillfälle när Profeten(S) var i Sujud (nedfallande i bönen), var han i denna position under en lång tid. När han avslutade bönen frågade någon varför han hade förlängt det. Den heliga Profeten(S) svarade att Imam Hassan(A) lekte på hans axlar och han ville inte störa hans lek.

En arabisk beduin såg Profeten(S) kyssa Imam Hassan(A) och frågade honom varför han visade all denna kärlek och ömhet till barnet. Beduinen påpekade: ”Jag har över tio barn och jag har aldrig pussat någon av dem på det sättet”. Profeten(S) svarade: ”Vad kan jag göra för dig när ditt hjärta är sönderskuret som en sten.” Genom hans kärlek för Imam Hassan(A) visade Profeten(S) upp ett praktexemplar på vilken kärlek och ömhet man ska visa mot barn.

Idag är det kanske ännu viktigare än tidigare att visa kärlek och vänlighet mot barnen, att uppfostra dem i en god atmosfär som kan medföra en stabil omgivning, och i och med detta – ett bättre samhälle.