Följeslagare

Flera av Profetens(S) sanna följeslagare, som visste om och vägrade blunda för Imam Alis(A) ställning, som solklar lyste genom Profeten(S) mångfaldiga yttranden och påpekanden i många olika sammanhang och vid många olika tillfällen, förblev trogna Imamen(A) och Fatima Zahra(A) även efter Profetens(S) bortgång.  Dessa stora personligheter och trogna följe som hade uppfostrats i Profetens(S) skola och under hans översikt, fortsatte sin färd mot högre höjder och andliga dimensioner även som Imam Alis(A) trofasta följe. Dessa storheter avvek inte från Profetens(S) läror och föreskrivelser som han anvisat om genom och baserat på uppenbarelser från Gud och förblev Imamens(A) hängivna följeslagare under de svåra tider som följde Profetens(S) bortgång.

De stred vid Imamens(A) sida och under hans fana anvisade hans Shia om Imamens(A) befallningar. De vägrade sälja sin Imam(A) för rikedomar eller maktställningar. Inte ens när de hotades till livet gick de med på att överge Profetens(S) broder, kusin, svärson, efterträdare och de troendes Mästare och ledare Imam Ali(A), tills de slutligen nådde martyrskapets höga höjder efter landsförvisning eller fängsling, tortyr, förgiftning eller halshuggning; men ack så belåtna för att ha erhållit Guds välbehag, Profetens(S) belåtenhet och Imam Alis(A) följe!
Må Gud höja deras ställningar och må Han bevilja oss följet av de troendes Mästare Imam Ali(A) inshaAllah!
?