Ända till Guds närhet

En arif frågades en gång: varför betonas denna thikr av ”salawat” så mycket i våra religiösa källor? Och det har rekommenderats för förlåtelse av synder, ökad rizq, hälsa och välbefinnande, upplösning av bekymmer och svårigheter och m.m.m.? Vad är hemligheten av denna thikr?

Arifen sa: Om ni ser på Koranen är det en och endast en plats där Gud sätter människan vid sin sida och säger till henne att komma och tillsammans med Honom delta i en gemensam handling; och det är i versen:

إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَی النَّبي يَا أَیُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيهِ وَ سَلِّمُوا تَسلِيما

Sannerligen Gud och Hans änglar gör salawat över Profeten; O ni som antagit tron, gör salawat [ni också] över honom och underkasta er en [total] underkastelse

Gud och Hans änglar gör salawat och sänder välsignelser över Profeten(S); kom ni och medfölj också…

Storheten och ärbarheten av salawat är i det att den på en gång för människan upp ända till Guds närhet…

Allahomma salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohammad(A) wa ajjel farajahom

Skicka salawat syskon