Den starkaste existensen

Sökte efter den starkaste existensen och fann järnet.

Granskade järnet och fann att elden sträcker den,
insåg att elden är starkare än järnet,

Granskade elden och fann att vattnet släcker den,
insåg att vattnet är starkare än elden.

Granskade vattnet och fann att molnen fäller den,
insåg att molnen är starkare än vattnet.

Granskade molnen och fann att vinden drar den,
insåg att vinden är starkare än molnen.

Granskade vinden och fann att bergen blockerar den,
insåg att bergen är starkare än vinden.

Granskade bergen och fann att människan bestiger den,
insåg att människan är starkare än bergen.

Granskade människan och fann att sömnen överrumplar henne,
insåg att sömnen är starkare än människan.

Granskade sömnen och fann att oron avskräcker den,
insåg att oron är starkare än sömnen.

Granskade oron och fann att ron utplånar den,
insåg att ron är starkare än oron.

Först då insåg jag betydelsen av min Herres ord:

de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla.” [13:28]