Category Archives: Imam Sajjad(A)

Profetens(S) stad Medina

När Imam Sajjad(A) anlände nära Medina stannade han karavanen, satte upp tältar åt sin faster och systrar och vände sig till Bishr ibn Hadhlam: ”O Bishr, må Gud den Högste ha barmhärtighet över din far, som var en poet!”sade han och fortsatte: ”är du överhuvudtaget kapabel till att komponera [något] liknande?” ”Ja, O son till […]

Till Medina

Yazid mötte Imam Sajjad(A) och frågade honom om hans önskemål och behov. ”Jag vill att du visar mig ansiktet som tillhör min far, ger tillbaka min kvinnoskara alla sina saker då de har ärvt eller fått mycket från sina föräldrar. Ifall du önskar att döda mig, Sänd då med min familj en guide som kan […]

Imam(A) och Yazid

Imam Sajjad(A) vände sig mot böneutroparen och sade: ”Du har uttryckt den Storslagnas Storhet medan Han ej kan mätas och inte heller kan förnimmas av sinnena, det finns ingen större än Gud den Högste.” ”Ashadu anla ilaha illa Allah” (jag vittnar att det ej finns någon gudom förutom Gud)” fortsatte han. ”Mitt hår, min hud, […]

Staden Sham (Damaskus)

Karavanen av krigsfångar anlände vid närheten av Damaskus och stannade i utkanten, eftersom Umayyaderna ville dekorera staden och förbereda festivalen för att stoltsera om och jubla över Abu Sufyan barnbarns seger över Guds Sändebuds(S) barnbarn. När de var klara i Damaskus fick karavanen träda in i staden. När de oskyldiga krigsfångarna drogs in i staden, […]

Staden Kufa

Efter slaktandet av Imam Hossein(A) och eldandet av hans läger attackerade de oförskämda otroende Imam Sajjad(A) vars sjukdom hindrade hans kroppsliga rörelse med hans hjärta fått lida dessa tragiska incidenter. Den vrickade Shimr ibn Jawshan hade avsikten att slakta honom också men Hamid ibn Muslim förhindrade honom. ”All glorifikation tillhör Allah(SWT)! Ämnar du verkligen slakta […]

Sidor från boken om Sham

Efter att området erövrades av muslimerna så hade Sham sett personer som Khalid Ibn Walid och Mu’awiya Ibn Abu Sufyan som dess härskare. Människorna där hade varken haft förmånen av att ha Profeten(S) närvarande där eller någon ide om följeslagarnas metoder. De få följeslagare till Profeten(S) som bodde där var separerade från varandra och hade […]

De förälskades mönster

”Och låt mig leva så länge som mitt liv spenderas i lydnad av Dig,” (Sahifa Sajjadiya – dua nr 20) Imam Sajjads(A) välsignade liv visar spektakulära exempel på lydnad av Allah(Swt). Han demonstrerade en värdefull manifestation av den ovannämnda frasen från Sahifa Sajjadiya genom att hjälpa de fattiga, sammanställningen av dyrbara samlingar av åkallelser och […]

Storhet åtföljd av skam

Att hålla en balans mellan de inre känslorna och yttre uppförandet möjliggör för individen att bibehålla sina positiva drag under upp och nedgångar i livet. Detta återvänder till möjligheten att varken bli egocentrisk eller att förlora sin personliga värdighet och självkänsla. Att hålla en sådan balans är en kapacitet hos en dygdig människa. Men hur […]

I människornas hjärtan

Den fjärde Imamen, Ali Ibn Hossein(A), blev Imam efter hans faders martyrskap under de mörkaste dagarna i Umayyaddynastins tyranni. Hans tid som Imam, där det mesta spenderades i Medina, var samtida med 9 brutala Umayyad kalifer. Han fick titlar som Zayn al-Abedin, Seyyed al-Mutaqqin, Amin och Sajjad. Bland titlarna är Sajjad och Zayn al-Abedin de […]

Imamens(A) predika på Ashura natten

Imamen började sitt tal med att säga: ”Jag tackar Allah(SWT) för min bästa förmåga och prisar Honom under tiden för välgång och vånda. Herre, jag vill tacka Dig, då Du har hedrat oss med hjälp av Profetskapen och lärt oss Koranen. Du har låtit oss förstå religionen och dess budskap som skänkte oss ögon, öron […]