Till Medina

Yazid mötte Imam Sajjad(A) och frågade honom om hans önskemål och behov.
”Jag vill att du visar mig ansiktet som tillhör min far, ger tillbaka min kvinnoskara alla sina saker då de har ärvt eller fått mycket från sina föräldrar.
Ifall du önskar att döda mig, Sänd då med min familj en guide som kan ta de välbehållna till Medina.”
Imam Sajjad(A) bad Yazid att visa honom sitt fars huvud och att få ta en sista farväl med honom eller att få ta med huvudet för att begrava det med det heliga liket, men Yazid vägrade honom sitt önskemål då han ville visa upp huvudet i landets olika delar för att skrämma sina antagonister från att ens tänka på revolter. Han önskade vidare att det som togs från kvinnorna den tionde Muharram borde lämnas tillbaka till de, han refererade inte till prydnader eller pengar utan till personliga saker, bl. de refererade han till Profetens(S) turban, bröstplatta och svärd. Yazid böjde på huvudet, tänkte på Imamens(A) önskemål för att en liten stund senare höja på sitt huvud och säga ”Vad anbelangar ditt fars huvud ska du aldrig se det, men det som togs från dig skall lämnas tillbaka till dig. Vad anbelangar kvinnorna skall ingen annan än dig repatriera de hem till Medina och vad anbelangar dig, jag skall ej döda dig.”
Yazid beordrade Nu’man ibn Bashir, en av Profetens(S) följeslagare (Sahaba), att eskortera karavanen tillbaka till Medina. 
Han beordrades att påbörja hemfärden på kvällen då Yazid befarade risken för känslomässiga revolter eller uppror.
De utsatta kvinnorna bad Nu’man att ta de till Karbalaslätten för att förnya sina trohetseder med graven till martyrernas Mästare(A). Väl framme vid Karabala hastade kvinnoskaran sig till Abi Abdallah, Imam Hosseins(A), grav gråtandes och beklagandes. De stannade kvar vid graven tre dagar i sträck och sörjde honom så länge tills de fick hesa röster och brustna hjärtan. Enligt vissa rapporter dök Jabir ibn Abdallah Ansari, Profetens(S) Sahabi, upp för att träffa Imam Sajjad(A) som då underrättade honom om Karbala och hela den tragiska berättelsen om Ahl al-Bait(A) och att de sedan lämnade Karbala tillsammans och begav sig till Medina.