Änglar av sorg

Imam Sadiq(A) sade: ”Gud har utsett, för Imam Hosseins(A) viloplats, fyra tusen plågade och överväldigade änglar av sorg, som sörjer över honom (och fortsätter med detta) till domedagen.” [ Kamil al ziyaraat, s. 119]