Mitt barn Mahdi(AJ)

Profeten(S) sade: "Och vid Den som har sänt mig som en varnare och en givare av goda nyheter, även om denna jord endast skulle ha en dag kvar att existera, skulle den Allsmäktige Allah(SWT) förlänga denna dag till dess att han sänt mitt barn Mahdi(AJ), varefter han kommer att få Rohullah Isa ibn Maryam(A) att stiga ner och be bakom honom (Mahdi)." [Fara’id us Simtayn, Mu’assassat ul Mahmudi li Taba’a, s. 160]