Category Archives: Utmärkande egenskaper Imam Jawad(A)

Hågkomsten av den älskade

Musa Ibn Qassim sade: ”Jag sade till Imam Jawad(A): ”Jag vill vandra omkring Ka’ba (genomföra Tawaf) å din och din fars vägnar, men de sade till mig att man inte får genomföra Tawaf å Profetens(S) efterträdares vägnar”. Imam Jawad(A) sade: ”Genomför Tawaf så mycket som det är möjligt och du bör också veta att det […]

Vänlighet

Om en person med syn blir blind och sedan återfår synen så blir han/hon ivrigt angelägna om att vara tacksamma och de skulle se det som en välsignelse. Men om man aldrig blir blind och bibehåller sin syn hela tiden så är det ovanligt att han/hon tackar Gud för det. Detta härstammar från människans försummelse. […]

Ett konspiratoriskt äktenskap

Efter Imam Ridhas(A) martyrskap gjorde Ma’mun sitt bästa för att hindra samhället från att veta att han hade förgiftat Imamen(A). Han låtsades som att han sörjde Imamens(A) bortgång. Den Shiitiska samfundet hade insett att det verkligen var Ma’mun som hade dödat den åttonde Imamen(A). De var väldigt sårade och uppretade av denna verklighet. Ma’mun visste […]

Imamat – En gudomlig position

Bland de teologiska[1] ämnen som är relaterade till gudomligt ledarskap (Imamat) är frågan om hur det är möjligt att en person blir Imam under sin barndom. Frågan debatterades brett och diskuterades i vetenskapliga samlingar efter att Imam Jawad(A) utsågs till Imam vid en ålder av åtta år 203 efter Hijra, Imam Hadi(A) vid en ålder […]

En gudomlig ledare

Efter Imam Ridhas(A) martyrskap i Khorasan provinsen i händerna på den abbassidiska kalifen så påbörjades Imam Jawads(A) Imamat. En våg av allmän ilska ägde rum mot Ma’muns beslut att mörda Imam Ridha(A). Ma’mun reste därefter från Khorasan till Bagdad och flyttade emperiets huvudstad till Bagdad igen. För att täcka över sitt svek mot Imam Ridha(A) […]