Hågkomsten av den älskade

Musa Ibn Qassim sade: ”Jag sade till Imam Jawad(A): ”Jag vill vandra omkring Ka’ba (genomföra Tawaf) å din och din fars vägnar, men de sade till mig att man inte får genomföra Tawaf å Profetens(S) efterträdares vägnar”.

Imam Jawad(A) sade: ”Genomför Tawaf så mycket som det är möjligt och du bör också veta att det är tillåtet att genomföra Tawaf å Profetens(S) efterträdares vägnar”.

Efter tre år bessökte jag Imamen. Jag sade till honom: ”För tre år sedan frågade jag dig ifall jag kunde genomföra Tawaf å din och din fars vägnar, du tillät mig och jag genomförde Tawaf.

Efter det kom jag på något och jag handlade enligt det.”

Imam Jawad(A) frågade: ”Vad var det du kom på?”

Jag svarade: ”En dag genomförde jag Tawaf å Profetens(S) vägnar.”
Imam sade tre gånger: ”Må Guds välsignelser vara över Guds Profet(S)”.

Jag sade: ”Den andra dagen genomförde jag Tawaf å Amir al-Momenins(A) vägnar, den tredje dagen genomförde jag Tawaf å Imam Hassans(A) vägnar, den fjärde dagen genomförde jag Tawaf å Imam Hosseins(A) vägnar, den femte dagen å Imam Sajjads(A) vägnar, den sjätte dagen å Imam Baqirs(A) vägnar, den sjunde dagen å Imam Sadiqs(A) vägnar, den åttonde dagen å Imam Kadhims(A) vägnar, den nionde dagen å Imam Ridhas(A) vägnar, och den tionden dagen å dina vägnar och det är genom dessa som jag har accepterat Guds religion baserat på deras Wilayah (förmyndarskap).”

Imam Jawad(A) sade: ”Vid Gud, nu har du Guds religion, där inget accepteras från folk förutom det.”

Jag sade: ”Jag genomförde även Tawaf å din mor Fatima Zahras(A) vägnar och ibland gjorde jag inte det.”

Imam Jawad(A) sade: ”Gör detta så mycket som du kan, för om Gud vill så kommer detta vara den bästa handlingen som du gör.”

Vi gör olika handlingar med olika motiv under vårt liv, men endast de handlingar där Guds lydnad är dess motiv är hjälpsamma och något som räknas. I det avseendet, om dessa handlingar utsmyckas med doften av Guds bästa skapelser, så kommer våra handlingar se bättre ut och de kommer att accepteras enklare av Gud.

Men å andra sidan då vi vill visa tillgivenhet åt de som vi älskar mest så är ett av de bästa sätten att åminnas de under våra bästa tillfällen. Om vi verkligen inte älskar någon annan mer än Profeten(S) och hans familj(A) så är det bäst att binda våra bästa tillfällen med åminnelsen av dem och deras namn.


(Ovanstående är ett urval tagen från ”al-Anwaar al-Bahiah fi Tarikh al-Hujaj al-Ilahiah” av den bortlidne Muaddith Sheikh Abbas Qummi).