Ett konspiratoriskt äktenskap

Efter Imam Ridhas(A) martyrskap gjorde Ma’mun sitt bästa för att hindra samhället från att veta att han hade förgiftat Imamen(A). Han låtsades som att han sörjde Imamens(A) bortgång. Den Shiitiska samfundet hade insett att det verkligen var Ma’mun som hade dödat den åttonde Imamen(A). De var väldigt sårade och uppretade av denna verklighet. Ma’mun visste att hans styre var i fara och började därför planera ännu en sammansvärjning mot Shiiterna.

Ma’mun låtsades som att han älskade och brydde sig om Imam Jawad(A) som var son till Imam Ridha(A). Han planerade för ett påtvingat äktenskap mellan hans dotter och Imam Jawad(A) i ett försök att rättfärdiga hans regering. Han hade gjort samma sak med det påtvingade posten som ställföreträdare han hade givit till Imam Ridha(A). Ma’mun flyttade på Imam Jawad(A) från Medina till Bagdad år 204 e.h (ett år efter Imam Ridhas(A) martyrskap) och planerade för äktenskapet mellan Imamen(A) och hans dotter Umm al-Fadhl.

Detta äktenskap som Ma’mun insisterade på var fullständigt politiskt motiverad. Ma’mun ville uppnå följande resultat genom detta äktenskap:

1. Att skicka sin dotter till Imam Jawads(A) hus skulle ge honom möjligheten att på nära håll följa Imamens(A) aktiviteter. Många historiska källor återger incidenter där Ma’muns dotter spionerade på Imamen(A) för sin fars räkning.

2. Med detta äktenskap ville Ma’mun associera Imam Jawad(A) med sitt palats som var fullt av olovliga aktiviteter med hoppet att på något sätt involvera Imamen(A) i korruptionen. Han ville förstöra den heliga bilden och Imamens(A) felfria karaktär i ögonen på folket.

3. Ma’mun ville tydligen lura folket; precis som han själv sade: ”Jag drev på det här äktenskapet så att min dotter skulle föda Imam Jawads barn och jag skulle bli morfar till ett barn som är relaterad till Profeten och Ali Ibn Abi Talib”[1]. Tacksamt så misslyckades Ma’mun med sina lömska planer då Umm Fadhl inte fick något barn och alla Imam Jawads(A) barn var från hans andra fru[2].

4. Ma’mun ville förhindr Shiiterna från att göra uppror och visa sin kärlek till Alis(A) barn genom detta äktenskap. Eftersom Imam Jawad(A) – utan tvekan – kände till Ma’muns lömska intentioner och hans roll i mordet på Imam Ridha(A) så är det inte svårt att se att Imam Jawads(A) huvudsakliga anledning till accepterandet av äktenskapet med Ma’muns dotter är en acceptans under tvång eftersom ett sådant äktenskap endast var till Ma’muns fördel och gav inget till Imam Jawad(A).

Imam Jawads(A) liv bekräftar att äktenskapet med Ma’muns dotter var påtvingat då Imam Jawad(A) själv var extremt motvillig till detta och till livet i Ma’muns palats samt flytten till Bagdad. Till exempel återberättar Hossein Makari, som var en av Imam Jawads(A) följeslagare, följande: ”Jag gick för att träffa Imam Jawad(A) i Bagdad. Jag såg hans liv och tänkte för mig själv: ”Nu när Imamen(A) har nått denna bekvämlighet i livet här så finns det ingen chans att han återvänder till sitt hemland i Medina”.

Imam Jawad(A) sänkte sitt huvud för en stund. Sedan tittade han upp med en besviken blick och sade: ”O Hossein, det enkla brödet och det grova saltet i närheten av Profetens(S) helgedom är mycket behagligare för mig än den nuvarande situationen”[3].

Slutligen stannade inte Imam Jawad(A) väldigt länge i Bagdad utan han flydde till Medina med sin fru, Umm Fadhl, och fortsatte att leva där.

Således tvingades Imam Jawad(A) leva med dottern till hans fars mördare. Ma’mun dog år 218 efter hijra och hans bror Mu’tasim ersatte honom. Mu’tasim tvingade Imamen(A) att återvända till Bagdad. Således kom Imam Jawad(A) tillbaka till Bagdad under Muharram år 220 efter hijra. Då planerade Mu’tasim tillsammans med Umm Fadhl och Ja’far (Ma’muns son) hur de skulle dödade Imamen(A). Umm Fadhl förgiftade slutligen sin make Imam Jawad(A) baserad på hennes farbror och broders insisterande.

Det var så Imam Jawad(A) blev martyr i slutet av Dhul Qa’da år 220; han begravdes bredvid sin farfar Imam Kadhim(A). Således så lyckades äktenskapet som påtvingades Imam Jawad(A) att vilseleda massorna och övervaka Imamen(A) samtidigt som det också lyckades med att få bort Imamen(A) som ett hinder för kaliferna. Umm Fadhls roll i Imamens(A) martyrskap är ett bevis på detta äktenskaps bedräglighet.


(Ovan är ett urval taget från ”The Life of the Leaders” av Mahdi Pishwayi)

Fotnoter:
[1]. Tarikh Yaqubi, vol. 3, s. 189
[2]. Manaqib Ibn Shahr Ashoob, vol. 4, s. 380
[3]. Al-Khara’ij, vol. 1, s. 381