Vänlighet

Om en person med syn blir blind och sedan återfår synen så blir han/hon ivrigt angelägna om att vara tacksamma och de skulle se det som en välsignelse. Men om man aldrig blir blind och bibehåller sin syn hela tiden så är det ovanligt att han/hon tackar Gud för det. Detta härstammar från människans försummelse. För i denna situation så är tacksägelse endast beroende av att förlora och återfå en välsignelse. Men att vara tacksam över en välsignelse som alltid finns till hands är nödvändigare.

Vikten av att vara tacksam är till den graden att den heliga Koranen och återberättelserna anser inte det endast vara en faktor för varaktigheten av välsignelsen utan också den faktor för att öka dem. Till exempel säger Imam Jawad(A): ”Ökningen av välsignelser slutar inte såvida folket inte slutar vara tacksamma”[1].

Baserad på Imam Jawads(A) råd så är tacksamhet viktigt till den graden att frågan som dyker upp är hur vi skall vara uppmärksamma inför denna viktiga fråga?

Vi kan ingjuta de positiva egenskaperna från tacksamhet genom att praktisera några tips.

För det första, att känna Allah(SWT) och medvetenhet samt reflektion över Hans uppenbara, innerliga, generella och exklusiva välsignelser.

För det andra så kan vi påminna oss själva om att den största önskan hos de döda är att återvänta till världen för att göra goda handlingar[2] för att bli befriade från svårigheterna i nästa värld eller för att position blir upphöjd. Därför kan vi besöka gravplatserna och reflektera över detta önskemål från de döda vilket kommer göra oss vaksamma.

Genom att vara tacksam för att man lever så kan vi föreställa oss som en av de som har fått genom sitt önskemål och vi har fått tillåtelse att återvända till världen för att göra goda handlingar. Vi har då möjligheten att spendera vår tid på frågor som de som har dött önskar få återvända för att ta itu med.

Och som tredje punkt så kan vi försöka tänka på några svåra tider som vi har gått genom sorg och dödliga sjukdomar samt komma ihåg hur vi klarade oss genom dem. För att vara tacksamma för vårt liv och andra välsignelser och för att tacka Gud för dem och inte bli sorgsna när det sker saker som inte är i enlighet med våra önskemål.

Den fjärde punkten är att vid varje sorg och lidande skall tacka Gud för att vi inte drabbats av en större olycka, speciellt misär i tron (vilket kan skada vår tro)[3]. Det är därför Profeten Jesus(A) sade ”O min Herre, placera inte misär i min religion.”

Den femte punkten är att vissa smärtor är resultatet av våra synder och när dessa smärtor drabbar oss i den här världen så befrias vi från svårigheterna i nästa värld vilket enligt den heliga Koranen är mycket svårare[4]. Den stora Profeten(S) sade: ”När en person syndar och drabbas av det i den här världen har Gud sannerligen varit vänlig att endast bestraffa honom/henne en gång.” Därför bör vi tacka Gud för att bestraffningen minskas.

Om vi är tacksamma för välsignelserna och baserat på Imam Jawads(A) ord har tro på tacksamhet genom att vara tacksamma över Guds välsignelser, även under svåra omständigheter, så kommer vi inte endast att försöka behålla välsignelserna utan även bidrar till att de ökas genom att vi är tacksamma.


(Ovan är ett urval från ”Jami’ al-Sa’adat” av Allamah Mulla Mahdi Naraqi översätt till persiska av Karim Feizi (med vissa förändringar))
Fotnoter:
1. Tuhaf al-Uqul, s. 457
2. Den heliga Koranen (23:99-100)
3. Man kanske tar en svår stig men slutligen leder stigen till den rätta målet. Men om stigen är fel oavsett om den är lätt eller svår och inte leder till målet så blir svårigheten större. Om vi någon dag finner ut att den stigen vi valt och den tro vi har inte har väglett oss till det rätta målet, eller dessutom har fört oss långt från det, så är frågan om bitterheten från den känslan kan jämföras med något annat?
4. Den heliga Koranen (13:34)