Skip to main content Skip to search

Archives for Kunskap

”En tygel av eld…”

Profeten(S) sade: ”En tygel av eld kommer att fästas runt munnen på den som kvarhåller sin kunskap när denne tillfrågas att erbjuda den.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 13]

Read more

En liten mängd kunskap

Profeten(S) sade: ”Lite kunskap är bättre än att be mycket. Att dyrka Gud räcker för att bevisa ens kunskap och ett själviskt omdöme räcker för att bevisa sin okunnighet. Folk består av två grupper: de rättrogna och de okunniga. Förarga…

Read more

Lärarens betydelse

Profeten(S) sade: ”Förvärva kunskap, och genom den, frid (i sinnet) och erhåll måttlighet genom att hålla fast vid din lärare i all ödmjukhet.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Read more

Ett förräderi utan dess like

Profeten(S) sade: ”Ge varandra råd gällande erhållandet av kunskap och behåll inte er kunskap för er själva, eftersom ett sådant förräderi är värre än att förråda någon gällande rikedomar.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Read more

Sökandet av kunskap

Profeten(S) sade: ”En timmes kunskapssökande är bättre än att be en hel natt och en hel dags kunskapssökande är bättre än att fasta under tre månader.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 29]

Read more