Category Archives: Den gyllene gryningen

Uppenbarelsen börjar

Samhället i Arabien på 600-talet var ett väldigt barbariskt samhälle där orättvisa och förtryck härjade. Särskilt utsatta var kvinnorna som inte hade några rättigheter och behandlades som djur. Att få en dotter ansågs som en skam och därför begravde många sina nyfödda döttrar levande. Alkohol, bedrägeri och moraliskt sedefördärv var vidspridd. Rika tryckte ner fattiga […]

Khadijah(A) och alla muslimer

Alla historiker berättar att Khadijah(A) var den första kvinnan som trodde på Islam och omfamnade värvet som Allah(SWT) hade ålagt sin slav och budbärare Mohammad(S). Ali(A), Amir al-mo’menin, de troendes Mästare har sagt: ”… det var inget hus som samlades kring Islam, annat än Allahs(SWT) budbärares hus, alltså Mohammad(S), Khadijah(A) och den tredje av dem […]

Giftermålet med Khadijah(HA)

Khadijah(A) var en rik och inflytelserik 40 årig kvinna i Mecka. Hon hade varit gift två gånger förut och båda hennes män hade dött. Hon hade hög moral och var väldigt generös. Hennes hem var ett centrum av hopp för stadens fattiga och hemlösa, speciellt unga flickor som blivit förkastade av sina familjer då döttrar […]

Föräldrarlös i farfars vård

Abdullah(RA), Profetens(S) far Och Amina(RA) Profetens(S) mor De kristna prästerna hade en skjorta, som hade tillhört Profeten Yahya(A). De hade läst i sina heliga texter att en blodfläck skulle visa sig på skjortan i samma ögonblick, som fadern till den sista Profeten föddes. Därför visste de att Abdullah(RA) var född och de letade efter honom. […]

Den gyllene Gryningen

Guds Profets(S) liv omgavs av välsignade och mirakulösa händelser som var Guds oförnekliga tecken på Sitt sändebuds(S) ställning. Redan inför hans födsel skedde ett av de första miraklen då Abraha, dåtidens konung av Habasha, bestämde sig för att tåga mot Mecka och jämna Guds hus Ka’ba med marken. Hans mäktiga armé färdades med hjälp av […]