Föräldrarlös i farfars vård

Abdullah(RA), Profetens(S) far Och Amina(RA) Profetens(S) mor
De kristna prästerna hade en skjorta, som hade tillhört Profeten Yahya(A). De hade läst i sina heliga texter att en blodfläck skulle visa sig på skjortan i samma ögonblick, som fadern till den sista Profeten föddes.
Därför visste de att Abdullah(RA) var född och de letade efter honom.

Han var sin fars älsklingsson
Abd al-Mutallib(RA) hade lovat, att när han hade 10 söner skulle han offra en av dem. Han drog lott och drog ut Abdullahs namn. Abdullah var en mycket god son och omtyckt av Mecka borna.
När de såg att Abd al-Mutallib(RA) tänkte offra honom, övertalade de honom att gå till en klok kvinna i Yathrib.
Hon kunde berätta för honom hur han kunde offra något annat istället.

De kom överens om att dra lott med kameler. De drog ut 10 lotter med 10 kameler i varje lott. Till slut blev det 100 kameler, som offrades och Abdullah räddades. Profeten(S) brukade säga att han var son till två offer – Ismail(A) och Abdullah(RA).
Abd al-Mutallib(RA) drömde att Abdullah(RA) gifte sig med Amina(RA), Wahabs dotter. De gifte sig ett år före ” Elefantens år ”.
Medan Amina(RA) var havande, begav sig Abdullah(RA) med en handelskaravan till Syrien. På vägen tillbaka blev han sjuk och dog innan Profeten(S) föddes. Han är begravd i Medina.

Han lämnade efter sig några kameler och getter och en slavinna, vars namn var Umme Ayman, som Profeten(S) fick i arv.
Profetens(S) mor Amina(RA) kände stor sorg efter sin makes död. När Profeten(S) var sex år gammal besökte hon Abdullahs(RA) grav och dog på vägen hem. Hon ligger begravd i Abwa, som ligger mitt emellan Mecka och Medina.

Profet Mohammads(S) far, Abdullah(RA), dog ett par månader innan hans födelse och istället fick han sin farfar Abd al-Mutallib(A) till förmyndare. Profet Mohammad(S) blev ammad av sin mor Aminah(RA) i 3 dagar men eftersom hennes mjölk torkade ut så fick Suwaybah(RA), en slavinna till Abu Lahab, hedern att vare fostermor till Profeten Mohammad(S). Suwaybah(RA) ammade Profeten Mohammad(S) i 4 månader och var därför alltid uppskattad av honom.

Halimah(RA) fick sedan äran att vara Profet Mohammads(S) fostermor. Halimah(RA) tillhörde stammen Bani Said (en stam känd för sitt mod och vältalighet) som bodde i öknen och under en lång tid haft problem med torka och svält. Den dag då Halimah(RA) tog hem Profet Mohammad(S) förvandlades torkan och svälten plötsligt till välgång. Det började åter regna och fårens och kamelernas betesmark grönskade.

Profet Mohammad(S) växte upp och mognade snabbare än de andra barnen. När han bara var 6 år gammal miste han även sin mor och blev nu föräldralös. 2 år senare, när Profet Mohammad(S) var 8 år gammal dog även hans förmyndare och farfar Abd al-Mutallib(A). Istället tog hans farbror Abu Talib(A) över ansvaret som Profeten Mohammads(S) förmyndare. Dessa händelser av stor sorg och smärta gjorde Profeten Mohammad(S) starkare, mer storsint och förberedde honom för de svåra uppgifter som väntade honom i framtiden.

Den Heliga Koranen har tillägnat en hel Surah (kapitel) till att berätta om svårigheterna som Profet Mohammad(S) fick genomgå:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

1. Vid det klara morgonljuset
2. Och vid natten, när dess mörker tätnar!
3. Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje.
4. Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit!
5. Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd]och du skall bli helt nöjd.
6. Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem?
7. Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig?
8. Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde?
9. Var därför inte hård mot den faderlöse
10. Och stöt inte bort tiggaren med barska ord.
11. Men berätta [för alla] om din Herres välgärningar!

[Den Heliga Koranen, Surah ad-Duha (det klara morgonljuset)]