I farbrors hjärta

Även om Profeten Mohammad(S) inte hade sin moders omtanke eller sin faders kärlek så mottog han detta istället från Abu Talib(A), som tillsammans med sin fru Fatimah bint Asad(RA) tog väl hand om honom och de var som den far och mor han aldrig hade. För Abu Talib(A) representerade Profet Mohammad(S) tre saker: en son, ett minne av hans bror Abdullah(RA) och ett minne av hans far Abd al-Mutallib(A). Således blev Profeten Mohammad(S) mycket älskad i Abu Talib(A)s familj och behandlades som en av deras söner.

Abu Talib(A), som jobbade med handel, hade svårt att skiljas från Profet Mohammad(S) och brukade istället ta med honom på sina resor. I en av dessa resor till Syrien hände en ytterst märklig sak som skulle förutspå Profeten Mohammads(S) stora framtid. Profeten(S) mötte munken Buhayra…