Den gyllene Gryningen

Guds Profets(S) liv omgavs av välsignade och mirakulösa händelser som var Guds oförnekliga tecken på sitt sändebuds(S) ställning. Redan inför hans födsel skedde en av de första miraklen då Abraha, dåtidens konung av Habasha, bestämde sig för att tåga mot Mecka och jämna Guds hus Ka’ba med marken. Hans mäktiga armé färdades med hjälp av elefanter vilket skapade ännu större skräck hos Quraish och Mecka borna. I fruktan för sina liv och rikedomar vände de sig till stammens överhuvud, Abd al-Mottalib Profetens(S) farfar. Abd al-Muttalib som inte var avgudadyrkare utan var en troende gudsfruktig man som inte frångått profeten Ibrahims(A) tro och lära, besvarade de med lugn i hjärtat: ”detta hus har en Gud som skyddar den”! När elefantarmén närmade sig Ka’ba sände Gud en armé av små fåglar, s.k. ”ababil” som var och en bar på en liten sten i näbben och två till med klorna. Dessa flög över armén och släppte småstenarna som föll ner som skott och dödade de träffade. På så vis besegrades denna omtalade armé genom Guds mirakel som återges i surah al-Fil i den heliga Koranen. Detta år kallade för ”elefantens år” i samband med denna händelse och är samma år under vilken Profeten(S) föddes.