Khadijah(A) och alla muslimer

Alla historiker berättar att Khadijah(A) var den första kvinnan som trodde på Islam och omfamnade värvet som Allah(SWT) hade ålagt sin slav och budbärare Mohammad(S). Ali(A), Amir al-mo’menin, de troendes Mästare har sagt: ”… det var inget hus som samlades kring Islam, annat än Allahs(SWT) budbärares hus, alltså Mohammad(S), Khadijah(A) och den tredje av dem var; jag”[1].

Ibn Abbas sade, ”Ali(A) var den förste bland folk, efter Khadijah(A), som omfamnade Islam”[2].

Det har rapporterats att Imam Ali(A) antingen var 7 eller 9 år då han omfamnade Islam[3].

Mohammad(S) blev profet på en måndag, han begav sig till Kaaba, Allahs(SWT) symboliska hus på jorden, dagen därpå tillsammans med Khadijah(A) och Imam Ali(A) för att förrätta bönen, Afif al-Kindi har sagt:

”Under den förislamiska tiden gick jag en gång till Mecka för att köpa kläder och parfym till min familj. Jag gick till al-Abbas son till Abd al-Mutallib(A) (en av Profetens farbröder), han var en affärsman. Under tiden som jag var med honom satt vi och tittade på Kaaba. När solen stod högt på horisonten såg vi en ung man gående mot Kaaba. Han tittade upp och ställde sig mot Kaaba. Efter en kort stund kom en liten pojke som ställde sig till höger om den unge mannen och sedan kom en kvinna som ställde sig bakom dem. Den unge mannen, pojken och kvinnan bugade sig mot Kaaba. Vidare, gjorde den unge mannen sajdah (föll ned till marken med sin panna), pojken och kvinna gjorde detsamma”[4].

Jag sade förvånat: ”Å Abbas, det är en härlig sak”. Al-Abbas sade: ”Ja, det är härligt. Vet du vem denne unge man är?”. Jag sade, ”Nej”.

Han sade: ”Det är Mohammad bin Abdullah, min brorson. Vet du vem den unge pojken är?”. Jag sade: ”Nej”. Han sade: ”Han är Ali bin Abi Talib. Vet du vem kvinnan är?”. Jag sade ”Nej”. Han sade: ”Hon är Khadijah bint Khuwaylid, Mohammads(S) fru. Min brorson(han syftade på Mohammad(S)) sade till mig att hans Herre, Herren över himmel och jord, har visat honom denna religion. Vid Gud det finns ingen annan anhängare till denna religion, förutom dessa tre.”

Khadijah(A) var alltid vid Profeten Mohammads(S) sida. Hon lämnade honom aldrig ensam, inte ens under de tillfällen då han utförde de speciella riterna runt Kaaba. Abdullah bin Ma’sud har sagt: ”När jag kom till Mecka en gång med mina farbröder, fick jag för första gången nys om Profeten Mohammads(S) profetskap. Vi visades vägen till al-Abbas son till Abd al-Mutallib(A) som satt vid Zamzam-källan. Under tiden som vi satt vid källan, kom en ung man genom as-Safa porten. Han bar vita kläder och hans ansikte sken likt en fullmåne. Till höger om honom gick en stilig pojke, och bakom honom gick en beslöjad kvinna. Han gick till den Svarta Stenen, och kysste den. Sedan gjorde den unge pojken och den beslöjade kvinnan samma sak, vidare gick han runt Kaaba, och pojken och kvinnan gjorde likadant” [5]. Vi sade: ”Å Abul Fadhl (Abbas) vi kände inte till en sådan religion bland er. Har det hänt något speciellt här?”. Al-Abbas sade: “Det där är min brorson, pojken är Ali bin Abi Talib(A), och kvinnan är Khadijah(A).” Ibn Mas’ud sade:

”Vid Allah(SWT), vi är inte medvetna om några andra som tillber Allah(SWT), den Ende Guden annat än dessa tre.

Khadijah(A) och Imam Ali(A) och Profeten Mohammad(S) var de första som trodde på och omfamnade den nya religionen.

Hennes moraliska assistans för Profeten(S)

Khadijah(A), de Troendes Moder, stod alltid vid Profetens(S) sida. Hon stödde honom alltid, speciellt då förföljelserna och trakasserierna från Quraish blev värre och värre.

Ibn Ishaq har sagt: ”Khadijah(A) hjälpte Profeten(S), med hjälp av Guds nåd, var gång hon hörde anklagelser mot honom, speciellt anklagelserna från Quraish. När han kom tillbaka till henne, uppmuntrade hon honom. Hon hade tillit till honom, och underlättade hans problem. Hon stöttade honom på detta trofasta sätt fram till hennes bortgång och sammankomst med Allah(SWT)[6].

Hennes ekonomiska assistans

Khadijah(A) gav upp sin rikedom för att stödja Islam. Hon spenderade allt hon ägde för att sprida Islam. När Quraish utsatte Profeten(S) och Hashemiterna i Shi’b Abi för en handelsblockad försåg Khadijah(A) Hashemiterna och muslimerna med det som de behövde. Handelsblockaden varade i två hela år. Khadijah(A) offrade allt hon hade för Islams skull tills hon var så fattig att hon inte ens ägde en matta att sitta på.


 

[1] Ameerul Mo’minin, Imam Alis Encyclopedia, vol.1 sid 80, as-Seera Nabawiyyah, vol.1 sid.254.
[2] Imta’ al-Asma’, vol.1 sid16.
[3] At-Tamithis Sahih, vol.2. sid.301, Tabaqat ibn Sa’d, vol.3 sid.21, Kanzol Ummal, vol.6 sid.400.
[4] Tahthib al-Kamal, vol.20 sid.482.
[5] Majma’ az-Zawa’id av al-Haythami, vol.9 sid222, KanzolUmmal, vol.7 sid.56.
[6] Al-Isabah, vol.4 sid.273, vol.6 sid.275