Category Archives: Vid Profetens(S) sida

Broderskapet mellan al-Ansar och mohajerin

Profeten(S) instiftade ett system av broderskap mellan al-Ansar (hjälparna – Medinas muslimer) och mohajerin (utvandrarna – Meckas muslimer). Al-Ansar skänkte självmant hälften av sina ägodelar till sina bröder, mohajerin. ”DE SOM har antagit tron och utvandrar från ondskans rike och med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak, och […]

Vid Profetens(S) sida

Under Profetskapets första år i Mecka, då Profeten(S) var helt ensam fanns Imam Ali(A) vid hans sida som hans första sanna stöd och följeslagare. Under de kommande åren, då Gud befallde Profeten(S) att öppet kalla till Islam, följde en svår period där Profeten(S) fick utstå många svårigheter och [möta] stor fientlighet särskilt från Qurayshs ledare […]

Gästabudet

Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. Efter tre års dold predikande hade Islams Profet(S) endast lyckats få 40 anhängare till Islam. Efter de här tre åren befall Gud Islams profet att bjuda in och predika för sina nära anhöriga. Profeten(S) bad Imam Ali(A) att förbereda en måltid och […]

Imam Alis(A) migration till Yathrib

En vecka efter Profetens(S) avfärd förberedde Imam Ali(A) sig för avfärd. Profeten(S) hade instruerat Imam Ali(A) att ta hand om vissa spörsmål innan han begav sig till Yathrib; Profetens(S) dotter, Fatima Zahra(A), Imam Alis moder, Fatima bint Assad(A) och Fatima bin Zubayr bin Abdul Muttalib skulle bege sig tillsammans med Imam Ali(A) till Yathrib. En […]

Imam Ali(A) sover i Profetens(S) bädd

Quraysh bestämmer sig för att döda Profeten(S) Profeten(S) påverkades oerhört mycket av sin farbrors, Abu Talibs(A), död. Farbroderns död innebar att han inte kunde stanna kvar i Mecka, eftersom Abu Talib(A) ständigt hade varit i Profetens(S) beskydd och närhet. Efter Abu Talibs(A) död bestämde sig Profeten(S) för att lämna Mecka och bege sig till Medina […]