Imam Ali(A) sover i Profetens(S) bädd

Quraysh bestämmer sig för att döda Profeten(S)

Profeten(S) påverkades oerhört mycket av sin farbrors, Abu Talibs(A), död. Farbroderns död innebar att han inte kunde stanna kvar i Mecka, eftersom Abu Talib(A) ständigt hade varit i Profetens(S) beskydd och närhet. Efter Abu Talibs(A) död bestämde sig Profeten(S) för att lämna Mecka och bege sig till Medina där hans anhängare väntade ivrigt på hans ankomst. När Quraysh hörde talas om Profetens(S) planer blev de rädda över att Profeten(S) skulle bygga upp en stark armé och komma tillbaka till Mecka för att hämnas på Quraysh för dem svårigheter de hade utsatt honom för. Quraysh män samlades och diskuterade sinsemellan, och slutligen bestämde de sig för att döda Profeten(S) innan han hann lämna Mecka. De utsåg en man från varje stam för att döda Profeten(S), för på detta sätt kunde inte muslimerna hämnas Profeten(S) eftersom det skulle innebära att de skulle få slåss med alla fyrtio stammar i Quraysh. De bestämde datumet för när dödandet skulle ske varpå Allah(SWT) uppenbarade för Profeten(S) vad Quraysh hade planerat.[1]

Profetens(S) migration till Yathrib

Dagen då Quraysh hade bestämt sig för att släcka Allahs(SWT) utvalda liv nalkades, omringade de fyrtio männen Profetens(S) hus på kvällen i förhoppning om att döda Profeten(S). Quraysh ville hämnas på Profeten(S) på grund av att han hade talade emot deras månggudadyrkan samt [önskade de] säkra sin sociala position i samhället igen.  Fatimah Zahra(A) kände stor sorg och oro över sin fars situation. Hon var ständigt rädd över hans hälsa och över Qurayshs eviga trakasserier. Hon hade fullkomlig tillit till Allah(SWT) och bad ofta för Profetens(S) välgång och framgång.

Imam Ali(A) sover i Profetens(S) bädd

Profeten(S) frågade Imam Ali(A) ifall han kunde tänka sig sova i Profetens(S) bädd i hopp om att lura Quraysh män om att det var Profeten(S) som låg där. Imam Ali(A) satte på sig Profetens(S) gröna mantel och kröp ner till bädds ärad över hedern att bistå Profeten(S) i hans uppdrag. Imam Alis(A) uppoffring i detta fall visade hans trofasthet och kärlek att tjäna Allah(SWT). Det har sagts att följande vers uppenbarades till hans ära: ”Det finns också den människa som är beredd att offra sig själv för att vinna Guds välbehag- Gud ömmar för Sina tjänare” [den heliga Koranen 2:207].

Imam Ali(A) sov lugnt i Profetens(S) bädd fram tills gryningen, varpå vid gryningen attackerade de fyrtio männen Imam Ali(A) med dragna svärd. Snabbt som ett lejon drog Imam Ali(A) sitt svärd och överraskade dem alla. Männen tvekade och frågade: ”Var är [Profeten] Mohammad(S)?”  De fyrtio männen krävde att veta åt vilket håll Profeten(S) hade begett sig men Imam Ali(A) vägrade att svara dem. De lämnade Profetens(S) hus besvikna och från den dagen började Qurayshs hat mot Imam Ali(A) att växa, de såg på honom föraktfullt och med agg – men Imam Ali(A) lät inte detta bekymra honom.