Giftermål

När Fatima Zahra(A) växte upp och nådde mogen ålder skyndade sig många av Profetens(S) kompanjoner för att be om hans tillåtelse och äran att få gifta sig med hans rena och ädla dotter. Profeten(S) gav inte sitt medgivande till någon av dem.

Abu Bakr var en av dem som önskade gifta sig med Fatima Zahra(A) varav Profeten(S) vägrade och svarade honom, ”Hennes öde ligger i Allahs händer”[1]

En annan kompanjon som ville gifta sig med henne var Omar ibn al-Khattab; Profeten(S) svarade honom då med samma svar som han besvarat Abu Bakr.

När Profeten(S) klargjorde för folket att Fatima Zahras(A) öde låg i Allah(SWT) händer och att han inte hade någon rätt att bestämma över hennes giftermål drog sig folk tillbaka och lämnade henne i fred.
En kort tid senare träffade några kompanjoner Imam Ali(A) och de talade med honom om det nära släktskapet han hade till Profeten(S), om insatser han hade gjort för Islams spridning, om hans trofasthet och andra goda egenskaper de visste att han hade och uppmuntrade honom därför att gå till Profeten(S) och fråga honom om han kunde få bli den lycklige att få gifta sig med Fatima Zahra(A).

På grund av den respekt och kärlek han hade för Profeten(S) kände Imam Ali(A) sig blyg och motvillig att fråga honom om lov att få gifta sig med hans dotter. Även Imam Ali(A) hade hört det som Profeten(S) hade sagt om att Fatima Zahras(A) öde, att det låg i Allahs(SWT) händer.

Han gick slutligen fram till Profeten(S). Profeten(S) såg honom nalkas och frågade honom, ”Vad har du på hjärtat min broder?” Imam Ali(A) var på grund av sin blygselkänsla tyst en stund och sade sedan ”O Allahs(SWT) sändebud, jag tänkte på Fatima Zahra” Profeten(S) log och svarade förtjust ”Välkommen, Allah(SWT) önskar att du ska gifta dig med min dotter”. [2]

Imam Alis(A) hjärta fylldes med glädje över att Allah(SWT) ärat honom med detta giftermål. Han var Profetens(S) kusin och nu skulle han även bli hans svärson. I vissa tolkningar av Koranen sägs det att nedanstående vers är uppenbarad till Imam Alis(A) ära. [3] ”Och det är Han som har skapat människan av vatten och gett hennes känsla för härstamning och släktskap och de band som upprättas genom äktenskap, din Herre har makt över allt” [den heliga Koranen 25:54]

Profeten(S) berättade för folket och hans följeslagare att Allah(SWT) hade valt Imam Ali(A) till Fatima Zahras(A) make. Profeten(S) sade att en ängel hade uppnebarat sig för honom och sagt: ”O Allahs(SWT) Sändebud! Allah(SWT) hälsar dig och säger att Han har vigt Fatima Zahra(A) tillsammans med Imam Ali(A) i Himlarna, du ska nu viga de på jorden.” [4]

Profeten(S) gick därför till Fatima Zahra(A) och sade till henne: ”Jag förenar dig och Imam Ali(A) i äktenskap, han är den bäste i hela Ummah (samfundet). Han är den som har mest kunskap, den som är klokast och han är den förste muslimen.” [5]

Vid ett annat tillfälle sade han till henne: ”O Fatima Zahra, har du märkt att Allah(SWT) observerar människorna på jorden och att Han valde din far till Sitt Sändebud. Bland dessa människor har Allah(SWT) valt Imam Ali till din man och till min beskyddare.” [6]

Vid ett tredje tillfälle sade han till henne: ”Bland mina följeslagaer är han, [Imam Ali(A)], den förste muslimen, den som har mest kunskap och vishet.” Det var på grund av Imam Alis(A) nobla egenskaper och höga moral som Allah(SWT) valde honom till Fatima Zahras(A) make.

Det har sagts att om Imam Ali(A) inte hade skapats skulle det inte finnas någon som var värdig att gifta sig med Fatima Zahra(A). [8]


[1]. Tabaqat ibn S’ad, vol.8 sid.11, Tareekh al-Kahmees, vol.1 sid.407, Thakha’ir al-Uqba, sid.29
[2]. Noor al-Absar, sid.42, Kanzol Ummal, vol.6 sid.318, Mustadrak al-Hakim, vol.3 sid.153
[3]. Majma’ al-Bayan, vol.9 sid. 175
[4]. Thakha’ir al-Uqba sid.32
[5]. 32 Jam’ al-Jawmi’, vol.6 sid.398
[6]. Thakha’ir al-Uqba sid.32
[7]. Kanzol al-Uqba, vol.6 sid.153
[8]. Musnad Ahmad bin Hanbal, vol.5 sid.36, Majma’ az-Zawa’id, sid.6, Ar-Riyadh an Nadhira, vol.2 sid.194.