Category Archives: Kallelse i blom

Betala lösensumma eller undervisa tio barn

Efter slaget vid Badr fördes krigsfångar till staden Medina. Bland de fanns Abbas, Abdul Muttalibs son och Aqil ibn Abu Talib. Den Heliga Profeten(S) bestämde att de tillfångatagna kunde släppas fria om de betalade en lösensumma mellan 1000 och 4000 dirham. Summan bestämdes efter fångens förmögenhet. Abbas sade: ”Profeten Mohammad(S), om jag blir tvungen att […]

Immigrationen till Medina

När Quraysh ledare blev informerade om Profetens(S) förbund med Khazrajstammen höll de ett rådslag. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka kom de fram till en ny lösning: en man från varje stam skulle rusa in i Profeten(S)hus på natten och mörda honom. De tänkte att Profeten Mohammads(S) död skulle förstöra grunden för Islams spridning. Men […]

Historiska ord under den sista Hajj

Under den elfte islamiska månaden (Dhul Qa’dah) så annonserade Profeten Mohammad(S) att han kommer att genomföra pilgrimsfärden till Ka’ba det året för sista gången. Profetens(S) uttalande spreds i hela staden såväl som bland stammarna. Det var tydligt då att de predikar som skulle ges skulle innehålla ett vitalt budskap på grund av pilgrimsfärdens vikt samt […]

Att uppfostra barn

Eftersom Islam är en religion för livet så har det kommit med vägledning och ritualer som passar varje situation i en människas liv. Vägledningen har getts till oss genom Allahs(Swt) och Profeten Mohammads(S) läror för att hjälpa mänskligheten i varje aspekt av hennes sociala och personliga affärer så att underkastelse fyller varje aspekt av livet. […]