Betala lösensumma eller undervisa tio barn

Efter slaget vid Badr fördes krigsfångar till staden Medina. Bland de fanns Abbas, Abdul Muttalibs son och Aqil ibn Abu Talib. Den Heliga Profeten(S) bestämde att de tillfångatagna kunde släppas fria om de betalade en lösensumma mellan 1000 och 4000 dirham. Summan bestämdes efter fångens förmögenhet. Abbas sade: ”Profeten Mohammad(S), om jag blir tvungen att betala lösen för mig själv och min brorson kommer jag att bli utfattig som en tiggare.”

Den Heliga Profeten(S) svarade: ”Hur är det med allt guld som du anförtrodde din hustru innan du lämnade staden med Meckas armé?” Abbas blev mycket förvånad eftersom ingen visste någonting om detta utom han själv. Han anslöt sig till Islam omedelbart.

Efter detta tillkännagav den Heliga Profeten(S) följande: ”Jag vet att det finns några bland er som verkligen är fattiga. För dessa finns ett annat alternativ. Varje fånge som lär tio barn i Medina att läsa och skriva kommer att släppas fri.”
Zaid ibn Thabit, som med tiden blev en mycket lärd man, var en av dem som lärde sig att läsa och skriva genom dessa fångar.