Att uppfostra barn

Eftersom Islam är en religion för livet så har det kommit med vägledning och ritualer som passar varje situation i en människas liv. Vägledningen har getts till oss genom Allahs(Swt) och Profeten Mohammads(S) läror för att hjälpa mänskligheten i varje aspekt av hennes sociala och personliga affärer så att underkastelse fyller varje aspekt av livet. Genom att implementera vägledningen i sitt vardagliga liv så kan en person erfara det blomstrande liv som Allah(Swt) har som avsikt för honom.

Bland de mest omfattande läror är läran och träningen av barn. Då barn är Guds givna tecken och välsignelse under vår omsorg (1), föräldrar är ansvariga (2) för deras hälsa, uppväxt och utbildning. Enligt den heliga Koranen så belönas föräldrar för den rätta utbildning (3) av deras barn och de tillrättavisas för olämplig (4) utbildning.

Enligt Profeten Mohammads(S) läror så har föräldrar vissa skyldigheter gentemot deras barn som de måste kämpa för att genomföra. Som exempel är dessa några av plikterna:

1. Hedra barnet:
”Hedra ditt barn och träna dem väl och du kommer att bli förlåten” (5).

2. Välja ett bra namn:
Profeten Mohammad(S) har sagt: ”Det är ett barns rättighet att hans/hennes fader väljer ett bra namn för honom/henne” (6). Han har också sagt: ”Ett barns första present från hans/hennes fader är att han/hon får ett bra namn” (7).

3. Visa tillgivenhet gentemot barnet:
Den heliga Profeten(S) sade: ”Den som pussar sitt barn kommer att belönas av Allah(Swt)” (8). I ett annat uttalande så har det sagts: ”Pussa era barn frekvent…” (9).

I samma ämne har det rapporterats att Profeten Mohammad(S) en dag satt och pussade Hassan och Hossein (frid vara över dem alla) när en person såg situationen och sade: ”Jag har tio barn och jag har aldrig pussat en enda av dem.” Profeten(S) blev så upprörd över detta att hans ansikte blev rött och han sade till mannen: ”Den som inte visar tillgivenhet mot våra unga och inte respekterar våra äldre är inte av oss” (10).

4. Ett barns hälsa:
Profeten(S) har sagt: ”Tvätta era barn från orenhet för Shaytan luktar smuts, vilket skapar rädsla för barn i sömnen och änglarna som omger barnet kommer också att störas av detta” (11).

5. Ett barns näring:
Islam har gett specifik uppmärksamhet till ett barns näring, speciellt under barndomen. Det har getts stort värde till en moder som ger bröstmjölk till hennes barn. Profeten Mohammad(S) har sagt: ”När ett barn har fullbordat fasen för bröstmjölk så kommer en stor ängel tilltala henne med att säga: ”Herren har förlåtit dina synder” (12).

6. Utbilda och lära barnet:
Den heliga Profeten(S) sade: ”De föräldrar som lär sitt barn Koranen kommer att kallas på domedagen och ges kläder bestående av ljus som kommer att skina upp ansiktet på de i himlen” (13).

I ett annat uttalande talar Profeten(S) om belöning för de föräldrar som lär sina barn Koranen och tränar dem i enlighet med kärleken till den stora Profeten(S) och Imam Ali(A): ”På domedagen kommer alla att titta på pappan och mamman och förhärliga dem” (14).

7. Lära ut social kompetens och försvarsmöjlighet:
Profeten Mohammad(S) sade: ”Lär era barn konsten att simma och bågskytte” (15).

Han pekade också mot Amir al-Momenin Ali(A) och sade: ”O Ali! Ett barns rättighet är att fadern lär honom/henne bra uppträdande och placerar honom/henne på en bra situation i samhället”(16).

8. Barnets äktenskap:
Profeten Mohammad(S) sade: ”Ett av barnets rättigheter är att fadern söker en maka/make för henne/honom efter att de mognat.”

9. Stödja barnen:
Profeten Mohammad(S) sade: ”Må Allah placera Sin barmhärtighet över den som hjälper sina barn i goda handlingar.” Det frågades: ”Hur ska man hjälpa barnen i goda handlingar?” Profeten(S) sade: ”För föräldrarna att acceptera vad dem kan göra och förlåta vad som är svårt för dem.”

10. Rättvisa bland barnen:
Profeten(S) sade: ”Var rättvis med era barn; på samma sätt som ni skulle vilja att de skulle vara rättvisa i deras vänlighet mot er” (19).

Till en man som hade två barn men endast pussade en av de sade Profeten(S): ”Varför behandlar du inte de likvärdigt” (20)?

På samma sätt sade Profeten(S): ”Var rättvisa när ni delar ut gåvor till era barn” (21).

Sannerligen är all denna stora uppmärksamhet som ges till barnen och deras träning och andra aspekter av deras liv från ett islamiskt perspektiv är för att tala om för världen att barnen är männen och kvinnorna i framtiden. Därför kommer samhället också vara på rätt lurs om barnen tränas på ett bra sätt. Annars kommer mänskligheten att ledas vilse.


(1). Den heliga Koranen (16:22)
(2). Den heliga Koranen (66:6)
(3). Den heliga Koranen (19:55)
(4). Den heliga Koranen (42:45)
(5). Makarem al-Akhlaq, s. 222
(6). al-Kafi, vol 6, s. 49
(7). al-Nawader, s. 6
(8). al-Kafi, vol 6, s. 49
(9). Rawzat al-Waa’edhin, s. 369
(10). Bihar al-Anwar, vol 43, s. 282 – 283
(11). Oyoon Akhbar al-Reza, vol 2, s. 69
(12). Amali Saduq, s. 411-412
(13). al-Kafi, vol 6, s. 49
(14). Bihar al-Anwar, vol 89, s. 32
(15). al-Kafi, vol 6, s. 47
(16). Man la yahduroh al-Faqih, vol 4, s. 372
(17). Rawzat al-Waa’edhin, s. 369
(18). Kitab al-Saraa’ir, vol 3, s. 595
(19). Makarem al-Akhlaq, s. 220
(20). al-Ja’fariaat, s. 55
(21). al-Khalaf Toosi, vol 3, s. 564