Category Archives: Himmelskt skinande

Ghadir Khum

Efter att ha slutfört den sista vallfärden i sitt liv, som kallades för farvälfärden, den 18:e Thil-Hijja (den tolfte månaden i den Islamiska kalendern) lämnade Profeten Mohammad(S) Mecka för att vända sig till Medina. Med alla muslimer som var med på tåget och antalet människor uppgick till ungefär 100,000 människor, stannade han mitt på färden i […]

Återkomst till Mecka

Eftersom Islams lära gjorde att antalet muslimer växte, ökade muslimernas ekonomiska och politiska anseende också. Detta gjorde att judarna började känna sig hotade. Deras makt i staden minskade. Deras religiösa status som en folkgrupp med en gudomlig bok hade inte längre samma höga status när Medinas stammar blev muslimer med en egen helig bok. Stadens […]

Betala lösensumma eller undervisa tio barn

Efter slaget vid Badr fördes krigsfångar till staden Medina. Bland de fanns Abbas, Abdul Muttalibs son och Aqil ibn Abu Talib. Den Heliga Profeten(S) bestämde att de tillfångatagna kunde släppas fria om de betalade en lösensumma mellan 1000 och 4000 dirham. Summan bestämdes efter fångens förmögenhet. Abbas sade: ”Profeten Mohammad(S), om jag blir tvungen att […]

Immigrationen till Medina

När Quraysh ledare blev informerade om Profetens(S) förbund med Khazrajstammen höll de ett rådslag. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka kom de fram till en ny lösning: en man från varje stam skulle rusa in i Profeten(S)hus på natten och mörda honom. De tänkte att Profeten Mohammads(S) död skulle förstöra grunden för Islams spridning. Men […]

Historiska ord under den sista Hajj

Under den elfte islamiska månaden (Dhul Qa’dah) så annonserade Profeten Mohammad(S) att han kommer att genomföra pilgrimsfärden till Ka’ba det året för sista gången. Profetens(S) uttalande spreds i hela staden såväl som bland stammarna. Det var tydligt då att de predikar som skulle ges skulle innehålla ett vitalt budskap på grund av pilgrimsfärdens vikt samt […]