Hadith al-Kisa

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Fatimah az-Zahra, Profetens dotter, frid vara med dem, har återberättat följande:
Min fader, Allahs Profet, kom till mitt hus en dag och sade till mig: ”Frid vara med dig, O Fatimah”
Jag svarade: ”Och frid vara med dig”
Då sade han: ”Jag känner svaghet i min kropp”
Jag sade: ”Allah skyddar dig från svaghet, O fader”
Han sade: ”Fatimah, var god och hämta min Yemeni mantel och täck mig med det”
Så, jag hämtade Yemeni manteln och täckte honom med det.
Sedan tittade jag på honom och såg att hans ansikte sken som en fullmåne med dess prakt och glans.

Efter ett tag kom min son Hasan och sade: ”Frid vara med dig, O mor”
Jag svarade: ”Och frid vara med dig, O mina ögons ljus, och mitt hjärtas förtjusning”
Han sade sedan: ”Mor! Jag känner en så söt och ren doft som tillhör min morfar, Allahs Profet”
Jag svarade: ”Ja, din morfar ligger under manteln”
Hasan närmade sig manteln och sade: ”Frid vara med dig, min morfar, O Allahs Profet; Får jag träda in under manteln med dig?”
Han svarade: ”Och frid vara med dig, min son och min fontäns (Kauthar) mästare, du har tillåtelse att träda in under manteln”
Så Hasan trädde in under manteln med honom.

Efter ett tag, kom min Hossein in och sade: ”Frid vara med dig, O mor”.
Jag svarade: ”Och frid vara med dig, O mina ögons ljus och mitt hjärtas förtjusning”.
Han sade sedan: ”Mor! Jag känner den söta doften från min morfar, Allahs Profet”.
Jag svarade: ”Ja, din morfar och din bror ligger under manteln”.
Hossein begav sig mot manteln och sade: ”Frid vara med dig, min morfar, Allahs Utvalda; Får jag träda in under manteln med dig?”
Han svarade: ”Och frid vara med dig, min son och mina efterföljares förmedlare, du har tillåtelse att träda in”.
Så Hossein la sig under manteln med dem.

Efter ett tag, kom Abul Hasan, Ali bin Abi Talib in och sade: ”Frid vara med dig, O dotter till Allahs Profet”.
Jag svarade: ”Och frid vara med dig, O Hasans fader och de Troendes Befälhavare”.
Han sade sedan: ”Fatimah! Jag känner den söta doften tillhörande min broder, (min kusin), Allahs Profet”.
Jag svarade: ”Ja, han är under manteln med dina söner”.
Så Ali närmade sig manteln och sade: ”Frid vara med dig, O Allahs Profet; Får jag träda in under manteln med dig?”
Han svarade: ”Och frid vara med dig, min broder, min arvinge, min efterträdare och min flaggbärare, du har fått tillåtelse att träda in”.
Så Ali trädde in under manteln med dem.

Sedan gick jag fram och sade: ”Frid vara med dig, min fader, O Allahs Profet; Får jag träda in under manteln med dig?”
Han svarade: ”Och frid vara med dig, min dotter, O en del av mig själv; du har tillåtelse att träda in”.
Så jag trädde in under manteln med dem.

När vi samlats tillsammans under manteln, höll min fader, Allahs Profet, mantelns bägge ändar och reste sin högra hand mot himlen och bad:
”O Allah, Dessa är medlemmarna i mitt Hushåll (Ahlul Bayt). De är mina förtrogna personer och mina anhängare.
Deras kött är mitt kött och deras blod är mitt blod. Den som skadar dem, skadar också mig. Den som gör de missnöjda, gör mig missnöjd också.
Jag är i krig med dem som är i krig med dem. Jag är i fred med den som är i fred med dem. Jag är fiende till deras fiender och jag är vän med deras vänner.
De är från mig och jag är från dem. O Allah! Skicka dina Välsignelser, Godhet, Förlåtelse och Din tillfredsställelse över mig och över dem. Och ta bort orenhet från dem och håll dem grundligt rena”

Då sade Herren, Allah den Allsmäktige: ”O Mina änglar! O Bosättarna i Mina Himlar, sannerligen, har Jag inte skapat den fasta skyn, den sträckta jorden, den illuminerande månen, den klara solen, de roterande planeterna, de flytande haven och skeppen förutom i kärlek till dess Fem som ligger under manteln”

Gabriel, den betrodda ängeln frågade: ”Vem är under manteln?”
Den Allsmäktige svarade: ”De är Profetens Hushåll och Profetskapets kvarlåtenskap. De är: Fatimah, hennes fader, hennes make och hennes två söner”
Gabriel sade: ”O Herre, Får jag flyga till jorden för att vara den sjätte bland dem?”
Allah svarade: ”Ja. Du får tillåtelsen”

Gabriel, den betrodda, landade nära dem och sade: ”Frid vara med dig, O Allahs Profet. Den Högsta framförde Hans frid åt er och Hans hälsningar och sade:
”Vid Min Ära och Prakt, O Mina änglar! O Bosättarna i Mina Himlar, sannerligen, har Jag inte skapat den fasta skyn, den sträckta jorden, den illuminerande månen, den klara solen, de roterande planeterna, de flytande haven och skeppen förutom för er sak och kärlek”. Gud har gett mig tillåtelsen att träda in under manteln med er. Får jag träda in med er, O Allahs Profet?”

Profeten svarade: ”Och frid vara med dig, O den betrodda bäraren av Allahs Uppenbarelser! Du har fått tillåtelsen”
Så Gabriel trädde in under manteln med oss och sade till min fader: ”Allah skickar Sina Uppenbarelser till dig:
’Sannerligen vill Allah rena er, Profetens hushåll (Ahl al-Bayt), från alla former av orenhet och göra er renhet fullkomlig.” [Den heliga Koranen, 33:33]

Då sade Ali till min fader: ”O Allahs Profet, tala om för mig vilken vikt Allah har gett för samlingen under denna mantel?”
Profeten svarade: ”Vid Han som rättfärdigt utsett mig till en Profet och valt mig som en Budbärare för mänsklighetens frälsning. När som helst och var som helst en samling av våra efterföljare och vänner nämner denna händelse, kommer Allah att skänka dem Sina Välsignelser och Barmhärtighet; änglar kommer att omringa dem och be Allah att minska deras synder tills samlingen skingras”

Då Ali sade: ”Sannerligen, vid Kabas Herre! Vi och våra efterföljare är vinnarna”
Då svarade min fader: ”Vid Han som rättfärdigt utsåg mig till en Profet och valde mig som en Budbärare för mänsklighetens frälsning, när som helst och var som helst en samling av våra efterföljare och vänner nämner denna händelse, kommer det inte att återstå någon sorgsen utan att Allah tar bort hans sorg.”

Ali sade då glatt: ”Sannerligen, vid Kabas Herre! Vi och våra efterföljare är vinnarna och de välsignade, i denna värld och i världen därefter!”


Källa: (Sahih Muslim, bok 31: Meriterna av Profetens(S) följeslagare, kapitel 9: Meriterna av Profetens(S) Hushåll(A) (Ahl al-Bait , hadith nr 5955), (Nahj al-Haqq s 228) med flera