Category Archives: Fatima Zahra(A) i Profetens(S) fotspår

I Profetens(S) fotspår

Fatima Zahras(A) fader, Profeten Mohammad(S– Salla Allah-o alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll), är skapelsens mästare och mänsklighetens pärla. Människorna under hans tid var försjunkna i ignorans och okunskap. Han lyckades öppna förnuftets och intellektets dörrar inför och hos människorna. Hennes far var en skatt från Allahs(SWT – Subbhanah-o wa […]

Endast för Honom

Har vi någon gång tänkt på vad vår kriteria för att utvärdera mänskligheten är? Till vilken grad håller vi fast vid det kriteriet? Existensen av plantor beror på två saker: deras absorberingsstyrka och deras repulsionsstyrka. Dessa två styrkor manifesterar sig själva i djuret i form av glädje och ilska där både är en del av […]

Berätta för mig om Fatima…

Abu Tharr kom ut från huset och annonserade till folket att Fatimas(A) begravning hade skjutits upp och han bad därmed folket att lämna platsen. Samlingen skingrade sig så småningom. Alla fick vänta till nästa dag för att närvara vid Fatimas(A) begravning. Efter solnedgången så var det mörkt och folket i Medina gick och la sig […]

Förtryck mot den bästa kvinnan

Förtryck och att vara ett offer för förtryck av en person eller en grupp av förtryckare är ett ämne som går tillbaka till människans ursprung. Som det framgår i historien om Adams barn när Abel sade till sin broder Kain: ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min […]

Mörkrets begynnelse

Ett tag hade passerat sedan kalifatet togs ifrån Imam Ali(A) och attacken på Fatima Zahras(A) hus vilket ledde till hennes allvarliga skador. Då hennes hälsa försämrades så kom några kvinnor i Medina för att besöka henne och sade: ”Kära dotter till Profeten Mohammad, hur spenderade du din natt i smärta och hur mår du nu?” […]