Förtryck mot den bästa kvinnan

Förtryck och att vara ett offer för förtryck av en person eller en grupp av förtryckare är ett ämne som går tillbaka till människans ursprung. Som det framgår i historien om Adams barn när Abel sade till sin broder Kain: ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Gud, världarnas Herre.”(1)

Abel pekade mot den grymhet som han mötte och sin oskuld i frågan. Varför? Eftersom i varje ondska och förtryck så existerar det spår för att lära känna förtryckaren.

 

Om vi nu vänder på historiens blad till Profeten Mohammads(S) bortgång så kommer vi att se Fatima Zahra(A) som dottern till Profeten(S) och hans minne möta ett stort förryck efter att hennes far gick bort.(2) Detta förtryck kan undersökas från olika perspektiv.

 

Den första punkten är att när den som blir förtryckt är en kvinna och inte en man så blir hela saken viktigare. En man med sin närvaro i samhället och hans personliga och sociala ansvar möter grymhet och svårigheter precis som profeterna och de gudomliga ledarna mötte förtryck under deras livstid. Men när grymhet inträffar mot en kvinna som inte är ansvarig för en aktiv närvaro i samhället och vars huvudsyssla handlade om hennes hem så blir frågan känsligare.

 

För det andra, vad som gör det här fallet av förtryck även värre är det faktum att Fatima Zahra(A) var den närmaste personen till Profeten(S); hon var hans kött och blod(3), hans själ och hjärta(4) och hans minne bland det Islamiska Ummah. Har inte Allah(Swt) poängterat detta faktum med: ”Säg [Muhammad]: ”Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min närmaste anhöriga] den kärlek [de har rätt att vänta].”(5) Och det finns ingen person som är närmare Profeten(S) än Fatima Zahra(A).

 

För det tredje är karaktärsdragen hos FatimaA), hennes utmärkande uppförande, andlighet, fromhet, dygd och renhet gör smärtan i hennes förtryck även större. Logiken kräver att den som innehar dessa drag bör respekteras och beundras, inte såras och förtryckas! Hon var ett levande exempel för vad alla muslimska grupper ansåg att hon var en del av Tathir versen (renlighetens vers) i den Heliga Koranen. Versen där Allah(Swt) tydligt pekar ut dygden och renheten i karaktären: ”Sannerligen vill Allah endast hålla borta orenhet från er O Ahl al-Bait! Och göra er renhet fullkomlig!”(6)

 

Och sist men inte minst är den fasansfulla attacken mot Fatima Zahra(A) värt att nämna. Hon attackerades och skadades vid en ålder av 18 år medan hon var gravid och mor till barn som inte var så gamla samtidigt som hon sörjde förlusten av hennes far – den största bland skapelsen. Det var under dessa omständigheter som attacken ägde rum så våldsamt. De attackerade hennes hus; slog henne och skadade henne fysiskt och orsakade hennes martyrskap och hennes sex månader gamla foster Mohsin(A).(7)

 

Den frågan som återstår nu är vem som låg bakom denna stora grymhet? Kan vi ignorera en sådan förtryck? Är de människorna som var ansvariga för detta stora förtryck och för att ha berövat det Islamiska Ummah från en gudomlig skapelse som denna kvinna, värdiga att efterträda den Heliga Profeten(S) samt erhålla ledarskapet för det Islamiska Ummah?

 

(Urval taget från boken ”al-Zahra (Peace be Upon her)” skriven av martyren Ayatollah Seyyed Mohammad Baqir al-Hakim)

 

Fotnoter:

 

1. Den heliga Koranen (5:28)

2. För mer om Fatima Zahras(A) liv hänvisar vi till boken om henne i vår bibliotek.

3. Sahih Muslim, vol. 7, s. 140; Sahih Tirmidhi, vol. 2, s. 319; Mustadrak Hakim, vol. 3, s. 153.

4. Amaali Saduq, s. 393; Bihar al-Anwar, vol. 43, s. 54; Al-Fosoul al-Muhimma, s. 146

5. Den heliga Koranen (42:23)

6. Den heliga Koranen (33:33)
7. Vänligen läs fotnot 2.