I Profetens(S) fotspår

Fatima Zahras(A) fader, Profeten Mohammad(S– Salla Allah-o alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll), är skapelsens mästare och mänsklighetens pärla. Människorna under hans tid var försjunkna i ignorans och okunskap. Han lyckades öppna förnuftets och intellektets dörrar inför och hos människorna.

Hennes far var en skatt från Allahs(SWT – Subbhanah-o wa ta´ala) och en gåva från Allah(SWT) till folket på jorden. Han skulle komma att lära människorna visdomar ur den heliga Koranen. Det var hennes far som förändrade människans historia, där de svaga var lätta byten för de starka, där flickor begravdes levande, och idoldyrkan var vida utbrett.

Fatimas(A) far ändrade på detta, hans förändring bidrog till ett jämlikare samhälle där det inte fanns något företräde kvinnor och män emellan, och där förnuftet styrde över människan istället för vidskepelse. Faktumet att Fatima(A) var dotter till Guds Budbärare(S) är tillräckligt för att ge henne den bästa positionen bland alla kvinnor i världen.

Fatima Zahra(A) uppfostrades av sin fader, mästaren över all skapelse. Han matade henne med sin kunskap och mentalitet. Han lärde henne Koranen och alla versers tolkningar, orsakerna bakom varje vers och mycket annat beträffande kunskap om Koranen. Han lärde henne Shariah lagarna, han formade hennes nobla personlighet, och lärde henne hög moral och tidlösa principer. Han vägledde henne uppriktigt till Allahs(SWT) tro, universums skapare.

Det finns många exempel på tillfällen då Fatima Zahras(A) kärlek och omtanke lyste genom hennes handlingar. Profeten(S) återvände hem till Medina efter ett slag, och innan han gick hem till sina fruar gick han förbi Fatima Zahras(A) hus. Hon tog emot honom, kramade honom och pussade honom på kinden samtidigt som hon grät. Profeten(S) frågade henne, ”Varför gråter du?” Hon svarade, ”Jag ser att du har blivit blek.” Profeten(S) lugnande henne och sade, ”O, Fatima Zahra, Gud har ålagt din fader ett uppdrag som inget annat hus tidigare ålagts. Detta uppdrag väjer inte undan för vare sig de troende eller de som förnekar sanningen. Så länge skapelsen finns kommer uppdraget och missionen att nå ut till världen.”

Hon vördade sin fader och tilltalade honom ofta genom att säga ”Guds Sändebud”. Speciellt efter uppenbarelsen av följande vers i Koranen, ”besvara inte sändebudens kallelse, när han kallar på er, på samma sätt ni besvara kallelser ni riktar mot varandra. ” (Koranen, 24:63)

Det var svårt för Profeten(S) att höra henne säga detta. Han bad henne, ”Fatima Zahra, versen var inte uppenbarad för dig eller för din avkomma. Du är från mig och jag är från dig. Den är uppenbarad för de stränga och fräcka människorna från Quraysh.  De är oförskämda och uppkäftiga i sitt tal. Du ska säga, ”Fader!” Detta är behagligare för hjärtat och mer tillfredsställande för din Herre”.

Fatima Zahra(A) var den som var kärast för Profeten(S) och hon var den som var snällast mot honom. När Profeten(S) lämnade detta liv påverkades hon starkt av hans frånvaro, och hans bortgång slog hårt mot denna nobla kvinnans tillvaro. Hon avled kort efter sin faders bortgång.

Profeten(S) kallade henne för ”ummu abiha” som betyder modern till sin fader eftersom hon var mycket kärleksfull och omtänksam mot honom.

Profetens(S) islamiska utbildning uppmuntrade Fatima Zahra(A) att yttra följande:

Den som trakasserar och stör sin granne är inte en av de troende.

Den som tror på Allah(SWT) och livet efter detta bör inte skada sin granne.

Den som tror på Allah(SWT) och livet efter detta bör säga goda och välmenande saker. Om inte, annars bör han/hon hålla tyst.

Allah(SWT) älskar en god, tålmodig, avhållsam person och hatar den oanständige, den snåle och den påträngande personen.

Blygsamhet kommer från tron och tron finns i Paradiset. Oanständighet kommer från obscenitet och obscenitet finns i Elden. Med dessa råd och uppmuntran formade Profeten(S) sin dotter och matade henne med sin höga moral och karaktär.

Asma bint Umays har sagt, ”En gång var jag tillsammans med Fatima Zahra när Profeten kom in och såg Fatima Zahra bära ett guldhalsband runt halsen som Imam Ali hade köpt till henne och för sina egna pengar. Profeten sade till henne: ”Låt inte folk kalla dig för Mohammads dotter medan du använder smycken likt tyranner!” Fatima Zahra tog snart av sig halsbandet, sålde det, och friköpte en slav med pengarna. Profeten blev väldigt glad över hennes agerande och tackade henne.”

Profeten (S) hade lärt sin dotter asketism i detta liv och att inte bry sig om detta livets bekvämligheter.

Fatima Zahra(A) är en förebild för världens kvinnor. Hon förespråkade det som Profeten(S) hade lärt henne till kvinnorna. Hennes hus var en skola för utbildning av kvinnor och uppfostran inom den islamiska läran.

Fatima Zahra(A) var mycket omtänksam och vänlig gentemot de hårt utsatta och fattiga i samhället. Följande vers är riktad till henne, hennes man (Imam Ali(A)), och hennes två söner (Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A)): ”(…) de som ger den fattige, faderlöse och fången att äta -oavsett deras behov och det pris de sätter på födan och säger: ’Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er.’” (Koranen, 76:8-9).