Skip to main content Skip to search

Posts by naka

Imam Ali(A)

Imam Ali(A) föddes i det heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han hade i Allahs(SWT) ögon. Detta, då ingen annan någonsin har fötts i det heliga Ka’ba, varken före eller…

Read more

I Guds namn, den Nåderike den Barmhärtige I Kärleken, Källan och Ljusets Namn De troendes Mästare Imam Ali(A) Khaybars port ”Jag var en dold skatt och ville bli känd. Därför skapade Jag alla varelser.” - Allah(SWT) var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css");...
Read more

Khutba Ghadir

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och…

Read more

Ost och valnötter

Ost må lukta och smaka gott men var ändå försiktigt! Det som är jätte viktigt att märka är att all sorters ost innehåller höga mängder av fett nämligen mättat fett som är ett farligt fett för kroppen eftersom det höjer…

Read more

Ostens andra förmåner

All sorters ost Som ni har märkt nämndes endast ostens tryptofaninnehåll i förra avsnittet. Tyder detta på att ost inte har andra förmåner för hälsan? Nej, det är faktiskt tvärtom. Det har visat sig att ost innehåller höga koncentrationer av…

Read more

Ost

I den tunna värdefulla boken “daro va shafa” (Medicin och läkning), en samlingsbok på traditionell Islamisk medicin från den Heliga Profeten Mohammad(S), står det att äta ost leder till sömn. När jag läste om detta blev jag förvånad och memoriserade…

Read more

Budskapet

Budskapet vi talar om är Islam, Guds religion som Han(SWT) sände med Mohammad(S), Allahs(SWT) välsignelse och frid vare med honom och hela hans familj, av nåd mot människosläktet. Islams största och främsta uppgift är att upprätta ett förhållande mellan människan…

Read more