Author Archives: naka

Evigt levande namn

Det finns många namn som historien bevarar och många namn som många känner igen och förknippar med en viss upptäckt, uppfinning, händelse, handling och liknande. Dessa namn tillhör en era och berör en viss period mer än en annan. De har satt sina spår framförallt inom ett visst fält och har haft en stor inverkan […]

Andliga dimensioner

Som en sann gudomligt utsedd ledare och förmyndare, var Imam Alis(A) personlighet och karaktär, liksom Profetens(A), upphöjd och föredömligt. Han täckte andliga dimensioner så väl som förmådde handskas med till synes världsliga angelägenheter med visdom och insiktsfullhet. Till skillnad från vanliga människor som uppslukas av världens materiella yttring, maktens lockande tron, förmögenheters blänkande glans, hycklarnas […]

Profetens(S) följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som vara att offra sig och mista livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade […]

Evigt levande budskap

Det kom en dag då Profeten(S) skulle lämna denna värld liksom alla andra människor. Under sitt liv och genom profetskapens alla år hade Profeten(S) talat om och om igen för människorna att vidhålla de två ting som han lämnade efter sig; nämligen Guds bok Koranen och Profetens(S) Ahl al-Bait(A)! Dessa två skulle aldrig skiljas åt […]

Himmelskt skinande

Efter Profetens(S) hijra (utvandring från Mecka till Medina) blomstrade Medina genom Profetens(S) närvaro och det syskonskapsband som upprättats av honom mellan Mohajirin (utvandrarna – Meckaborna som utvandrat till Medina) och Ansar (de som stöder – Medinaborna). Trots krigen som fördes av Quraish, avgudadyrkarna och andra fiender för att besegra muslimerna och religionen, fortsatte Islam och […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”340″ onclick=”custom_link” title=”Innan Islam uppenbarades” link=”http://v2.profeten.nu/category/den-gyllene-gryningen/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ onclick=”custom_link” title=”Islam började blomma” link=”http://v2.profeten.nu/category/varldarnas-soluppgang/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”343″ onclick=”custom_link” title=”Himmelskt skinnande” link=”http://v2.profeten.nu/category/himmelskt-skinande/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”350″ onclick=”custom_link” title=”Evigt levande budskap” link=”http://v2.profeten.nu/category/evigt-levande-budskap/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”351″ onclick=”custom_link” title=”Den gyllene kedjan” link=”http://v2.profeten.nu/category/ater-gryning/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”344″ onclick=”custom_link” title=”Profetens(S) följeslagare” link=”http://v2.profeten.nu/category/foljeslagare/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”346″ onclick=”custom_link” title=”Den perfekta människan” link=”http://v2.profeten.nu/category/den-perfekta-manniskan/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”349″ onclick=”custom_link” title=”Profeten(S) & medicin” […]

Khutba Ghadir

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och kompletterande befallning. Profeten(S) som var så ömsint att han vid tillfällen uträttade salat (bönen) som […]