Author Archives: naka

Sayyida Zaynab(A)

Seyyeda Zaynab(A) Seyyeda Zaynab(A) är en av tidens mest fantastiska kvinnor. Hennes karaktär reflekterade de bästa attributena av dem som uppfostrat henne. Hennes allvarlighet och klarhet liknade, hennes mormors, Khadija(A). I hennes blyghet och oskuld var hon som sin mor Fatima(A). Hennes modhet och rättrådighet var som hennes far Ali(A). Hennes tålamod och överseende tog […]

Evigt levande namn

Det finns många namn som historien bevarar och många namn som många känner igen och förknippar med en viss upptäckt, uppfinning, händelse, handling och liknande. Dessa namn tillhör en era och berör en viss period mer än en annan. De har satt sina spår framförallt inom ett visst fält och har haft en stor inverkan […]

Andliga dimensioner

Som en sann gudomligt utsedd ledare och förmyndare, var Imam Alis(A) personlighet och karaktär, liksom Profetens(A), upphöjd och föredömligt. Han täckte andliga dimensioner så väl som förmådde handskas med till synes världsliga angelägenheter med visdom och insiktsfullhet. Till skillnad från vanliga människor som uppslukas av världens materiella yttring, maktens lockande tron, förmögenheters blänkande glans, hycklarnas […]

Profetens(S) följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som vara att offra sig och mista livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade […]

Evigt levande budskap

Det kom en dag då Profeten(S) skulle lämna denna värld liksom alla andra människor. Under sitt liv och genom profetskapens alla år hade Profeten(S) talat om och om igen för människorna att vidhålla de två ting som han lämnade efter sig; nämligen Guds bok Koranen och Profetens(S) Ahl al-Bait(A)! Dessa två skulle aldrig skiljas åt […]

Himmelskt skinande

Efter Profetens(S) hijra (utvandring från Mecka till Medina) blomstrade Medina genom Profetens(S) närvaro och det syskonskapsband som upprättats av honom mellan Mohajirin (utvandrarna – Meckaborna som utvandrat till Medina) och Ansar (de som stöder – Medinaborna). Trots krigen som fördes av Quraish, avgudadyrkarna och andra fiender för att besegra muslimerna och religionen, fortsatte Islam och […]

Ziyarat Nahiya

Denna ziyarat är ytterligare en av Imam Hosseins(S) främsta ziyarat. Den väntade Imamen(AJ) är den som reciterat och lärt ut denna ziyarat som beskriver Imam Hossein(S) och hans följeslagare och händelserna av Ashura i Karbala och vittnar om Imamens(AJ) längtan att stå vid sin förfader och kämpa för sanning och rättvisa mot tyranner och deras […]

Hurr ibn Yazid al-Riyahi(A) – Den Fria

Hurr(A) var namnet till en högrankad befälhavare i Umar ibn Sa’ds styrkor som hade beordrats av Yazid att bekämpa Imam Hossein(A). Styrkan som tillhörde Hurr(A) var den första som mötte Imam Hosseins(A) karavan. Han blockerade deras vägar och höll de fångna i tre dagar utan att tillåta de dricka vatten. På ’Ashura gjorde Hurr(A) ett […]